Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 1/2012

Zápis z rady raftingu + termínová listina na rok 2012

zápis

termínová listina

V neděli 4.3.2012 od 16:00 proběhne na sekretariátu SVoČR rada raftingu rozšířená o jednání s pořadateli raftových závodu v roce 2012.

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting