Kanoe.cz

Zápisy z Rady raftingu 6/2010

Zpráva  ze  zasedání  Rady  raftingu  SVOČR  6/2010

Praha, 23. listopadu 2010

 

 

 

Přítomni:        Zbyněk Netopil, Martin Procházka, Libor Polák, Martin Hájek, Libor Peška, Vratislav Šembera

Omluveni:      Ondřej Panenka  

Hosté:             Hana Heralová

 

 

1)  Seminář rozhodčích

 

·      Vráťa Šembera nastínil program semináře rozhodčích připravovaného na 4. 12. 2010.

·      Rada diskutovala některé návrhy na změny Pravidel raftingu. Konkrétní rozhodnutí přijme po seznámení se s návrhy, které vzejdou z jednání v rámci semináře rozhodčích.

·      Rada raftingu znovu vyzývá vedení kubů k aktivnímu vyhledávání potenciálních nových rozhodčích v rámci své členské základny! Upozorňuje dále, že bude (již pro sezónu 2011) zvažovat opětovné zavedení pravidla o povinnosti klubu zajistit spolu se startující posádkou také rozhodčího!!!

 

 

2)  Pověření Vladimíra Nádějeho vedením školení mezinárodních rozhodčích IRF

 

·      Z pověření orgánů IRF ustanovuje Rada raftingu SVoČR Vladimíra Nádějeho vedením doškolovacího semináře na obnovení kvalifikace Mezinárodní rozhodčí IRF pro české držitele této kvalifikace.     

 

 

3)    Termínová listina 2011

 

·      Rada schválila termínovou listinu pro závodní období 2011.

Termínová listina raftových závodů v roce 2011

 

 

4)  MS 2011 Kostarika

 

·      Rada předpokládá, že v rámci MS 2011 v Kostarice bude vyhlášen závod v kategorii R6 JUNIOŘI. Nejpravděpodobnější horní věková hranice 19 – 20 let.

·      Pokud se potvrdí tento předpoklad, bude ustanovena juniorská reprezentace na základě výsledků nominačních závodů, které proběhnou v rámci následujících závodů:

sjezd – Labe, slalom, sprint – Praha, Trója

 

 

5)  Vyúčtování příspěvků na dopravu a dotací na mládež

 

·      Rada důrazně upozorňuje vedení klubů, aby provedla vyúčtování příspěvku na dopravu a vyúčtování dotace pro kluby pracující s mládeží nejdéle do 5. 12. 2010. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

 

 

6)   Následující jednání Rady raftingu

 

·      Místo a termín dalšího jednání Rady raftingu budou upřesněny.

 

 

Dne 28. listopadu 2010 vypracoval:                                                        Vratislav Šembera

zápis

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting