Kanoe.cz

Zápisy z Rady raftingu 5/2010

Zpráva  ze  zasedání  Rady  raftingu  SVOČR  5/2010

Praha, 21. září 2010

 

 

 

 

Přítomni:        Zbyněk Netopil, Martin Procházka, Libor Polák, Martin Hájek, Libor Peška, Ondřej Panenka, Vratislav Šembera

Omluveni:      ---

Hosté:             Hana Heralová

 

 

 

 

1)  Přihláška do výběrového řízení na pořádání ME 2012 (BID)

 

·      Ondřej Panenka předložil Radě raftingu ke schválení dokument BID. Rada dokument schválila.

·      Rada ustanovila Přípravný výbor pro pořádání ME 2012 na Lipně ve složení: Martin Procházka, Libor Polák, Ondřej Panenka, Jan Veber

 

 

2)  Assessor IRF

 

·      Rada vyjádřila souhlas s doporučením pro BOD IRF  na jmenování Vladímíra Náděje do hodnosti   ASSESSOR.

 

 

3)    Dotace pro kluby pracující s mládeží

 

·      Rada vyjádřila souhlas s rozdělením dotací pro kluby pracující s mládeží podle návrhu předloženého počtářem Liborem Peškou.

·      Peníze musí kluby proúčtovat do konce listopadu 2010 (dotace bude předána oproti potřebným účetním dokladům). Podrobnosti se vedení dotčených klubů dozví u tajemnice Hanky Heralové.

 

 

4)  Seminář rozhodčích 2010

 

·      Školení rozhodčích proběhne formou semináře ve dnech 4. – 5. prosince 2010 v Praze.

·      Náplní semináře bude porada stávajících rozhodčích SVoČR, nové trendy, hodnocení sezóny 2010, návrhy změn Pravidel, návrhy sboru rozhodčích směrem k vedení SVoČR a k organizátorům závodů.

·      V rámci školení bude zúčastněným rozhodčím prodloužena licence na následující dva roky.

·      Odborná část školení proběhne v sobotu 4. prosince. Bezprostředně na tuto část naváže společenský večer, jehož ukončení nelze zcela přesně předpovědět. Účastníci, kteří budou požadovat zajištění noclehu, oznámí tento požadavek tajemnici Hance Heralové.

 

 

5)  Raftař roku

 

·      Vyhlášení ankety Raftař roku 2010 proběhne spolu s anketou Kanoista roku dne 27. listopadu 2010 v Olomouci.

·      Rada raftingu schválila nominaci posádek na Raftaře roku takto:

R4 (muži) – TR CVOK                           R6 (muži) – TR WC

R4 (ženy) – HANACE rafters Neonky    R6 (ženy) – TR TEVA TYGŘÍCI

 

6)   Strojové investice

 

·      Rada schválila vypracování projektu na strojové investice MŠMT pro kluby TR Prostějov a RK GYMNÁZIUM Letohrad dle předložených žádostí.

 

 

7)  Protest proti rozhodnutí Rady raftingu

 

·      Protest podaný Zbyňkem Netopilem proti rozhodnutí Rady raftingu ze dne 20. srpna 2010 (zápis 4/2010) byl protestujícím stažen.

 

 

8)  Podnět k řešení ohledně diskvalifikace posádky Prostějova v rámci závodu ve sprintu v Praze Tróji

 

·      Rada se zabývala podnětem a rozhodla v disciplinárním řízení takto:

Míša Kratochvílová – napomenutí za neznalost Pravidel raftingu (dle čl. II.35 Pravidel)

Zbyněk Netopil – důtka za porušení povinností vedoucího výpravy (dle čl. II.36 Pravidel).

 

 

9)   Podnět k řešení ohledně startu posádky Prostějova v rámci závodu ve sjezdu na Lipně

 

·      Rada se zabývala podnětem Libora Poláka ohledně startu posádky Prostějova bez čísla v uvedeném závodu a rozhodla se neřešit věc disciplinárními postihy.

·      Rada doporučila Komisi rozhodčích upozornit na vzniklý problém rozhodčí v rámci připravovaného podzimního semináře.

 

 

10)  Změny Pravidel raftingu

 

·      Vráťa Šembera vyzval členy rady k důkladnému prostudování stávajících Pravidel raftingu a k podání návrhů na případné změny v roce 2011.

 

 

11)  Nominace 2011

 

·      Reprezentace R6 muži:   TR WC, TR CVOK, HANACE rafters

·      Reprezentace R6 ženy:    TR TEVA TYGŘÍCI, Jezinky

·      Reprezentace R4 junioři: RK Gymnázium Letohrad, Kaplice junior A

·      Reprezentace R4 veteráni: JEŽEK TEAM, TR veterán

·      Reprezentace R4 muži:   TR CVOK,  HANACE rafters

·      Reprezentace R4 ženy:    Jezinky, HANACE rafters Neonky

 

 

12)  Reprezentační komise

 

·      Zbyněk Netopil seznámil Radu s aktuálním složením reprezentační komise pro rok 2011v souvislosti s novou nominací reprezentačních posádek.

13)  Termínová listina 2011

 

·      Rada pověřila Martina Hájka vyvoláním jednání s potenciálními pořadateli závodů v roce 2011 o sestavení termínové listiny.

 

 

14)  Následující jednání Rady raftingu

 

·      Místo a termín dalšího jednání Rady raftingu budou upřesněny.

 

 

 

 

 

Dne 23. září 2010 vypracoval:                                                      Vratislav Šembera

 zápis

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting