Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 2/2010

ZPRÁVA Z RADY RAFTINGU 2/2010

 

Přítomni:  Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Libor Peška, Martin Hájek,  

     Ondřej Panenka

 

Omluveni: Vratislav Šembera

 

Hosté:      Ing.Zdeněk Saturka(ČEZ), Jan Veber, Hanka Heralová

 

 

1)                 informace p.Saturky a p.Vebera

zástupcem ČEZ jsme byli ubezpečeni o podpoře ME 2012 v podobném rozsahu jako v r.2003 při MS

Jan Veber při té příležitosti informoval radu o připravenosti jihočeského regionu na tuto akci.

 

 

2)                 návrh uspořádání MEJ R4 týden před ME v Českém Vrbném

rada se přiklonila jako k nejpřijatelnějšímu návrhu uspořádat v rámci ME i MEJ R4 a to o víkendu 21.-22.8 v Českém Vrbném s tím, že sjezd by se mohl uskutečnit na Lipně ve střední části trati v út.,nebo ve stř.mezi oběma víkendy.

 

3)                 vyplnění formuláře žádosti o pořádání ME pro IRF

Rada si vysvětlila jednotlivé body formuláře a pověřila L.Poláka s O.Panenkou jeho vyplněním .

 

4)                 potvrzení termínu a místa pro 3ČPve sjezdu R4 ženy (Lipno, horní trať 28.8.2010)

Z.Netopil jako zástupce pořadatele potvrdil termín a místo konání 3ČP ve sjezdu žen.

 

5)                 žádost klubům o potvrzení účasti na ČP Salza (Rakousko)

Hanka Heralová byla požádána o zaslání žádosti klubům aby potvrdily svou účast na závodech v Rakousku (1ČP ve slalomu a sprintu + nom.závody)

 

6)                 informace o vyslání 2 rozhodčích na ME

M.Procházka informoval o vyslání 2 českých rozhodčích na ME v Itálii.

 

 

 

 

Dne 5.5.2010

M.Hájek

zápis

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting