Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 1/2010

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVOČR 1/2010

Praha, 2. února 2010

 

 

 

 

Přítomni:        Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Libor Peška, Martin Hájek, Ondřej Panenka, Vratislav Šembera

 

Omluveni:      ---

 

Hosté:             Hana Heralová

 

 

 

 

1)  Rozhodnutí Kontrolní a revizní komise SVoČR

 

·         Rada vzala na vědomí rozhodnutí Kontrolní a revizní komise SVoČR ohledně stížnosti reprezentační posádky z klubu TR Prostějov

 

 

2)  Licence, členské příspěvky

 

·         Rada vzala na vědomí nesouhlas Předsednictva SVoČR se zavedením závodnických licencí.

·         Rada vzala na vědomí rozhodnutí Předsednictva SVoČR ohledně výše členských příspěvků.

 

 

3)  Rozpočet SVoČR

 

·         Rada se seznámila s rozpočtem SVoČR pro rok 2010 (společným pro obě odbornosti)

 

 

4)  Termínová listina 2010

 

·         Rada schválila termínovou listinu pro rok 2010.

·         Libor Polák dohodne s firmou Gumotex, a.s. případné vyhlášení závodu na Lipně jako GumotexCup.

 

 

5)  Změny pravidel

 

Rada schválila změny Pravidel raftingu navržené předsedou Komise rozhodčích SVoČR Vratislavem Šemberou. Změny budou předloženy ke schválení Předsednictvu SVoČR. Jedná se o následující změny:

 

 • Horní věková hranice závodníka v kategorii JUNIORŮ se zvyšuje na 19 roků
 • Umožnění dvou formátů pro konání závodu ve sprintu. Změny umožní pořadateli závodu uspořádat závod ve sprintu buď klasicky (2 kola sprintu) nebo ve formě TT + H2H. Zařazení H2H musí pořadatel oznámit nejpozději při zveřejnění Propozic. Podrobná pravidla pro konání závodu H2H budou v roce 2010 zkušebně zveřejněna ve Směrnicích pro rok 2010.   

 

 

6)  Nominace juniorů pro Mistrovství světa 2010 Holandsko

 

 • Rada rozhodla hlasováním o standardním postupu při nominaci pro MS 2010. Pro nominaci se použije pořadí posádek ze závodů v roce 2009. Hlasy: Pro - Martin Procházka, Libor Polák, Martin Hájek, Vratislav Šembera. Proti -  Zbyněk Netopil, Libor Peška. Zdržel se -  Ondřej Panenka.
 • Pro MS 2010 Holandsko jsou nominovány tyto posádky juniorů: 1. Kaplice junior A, 2. Raft klub Gymnázium Letohrad.

 

 

7)  Problém závodu ČP Labe 2010hýzhgbv 

 

 • Libor Polák informoval Radu o vývoji situace ohledně povolení závodů ČP na Labi. Věc není uzavřená, intervence ze strany rady raftingu nutná.

 

 

8)  Rozpočet Rady raftingu 2010

 

 • Rada raftingu schválila novelu rozpočtu pro rok 2010

 

 

9)  Příprava ME 2012 Lipno (R4, R6)

 

 • Libor Polák informoval Radu o souhlasu firmy ČEZ s přídělem vody nad rámec manipulačního plánu v souvislosti s přípravou ME 2012 na Lipně.
 • Rada raftingu zvažuje současné pořádání ME juniorů.

 

 

10)  Předmistrovský závod v Kostarice

 

 • V případě, že počet účastníků na předmistrovském závodě v Kostarice bude ze strany pořadatele omezen, bude za Českou republiku vyslána posádka na základě kritérií Rady raftingu.
 • Přihlášení nominovaných posádek provede Martin Procházka ve spolupráci s Ondřejem Panenkou a Zbyňkem Netopilem.

 

 

11)  Následující jednání Rady raftingu

 

 • Následující jednání Rady raftingu proběhne v 25 února 2010 v Praze a zúčastní se ho zástupci klubů, které budou v roce 2010 pořádat závody ČP, MČR. Čas jednání bude upřesněn.

 

 

 

 

Dne 5. února 2010 vypracoval:                                 Vratislav Šembera

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting