Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR konaného dne 15.12.2009

Z Á P I S

Ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 15.12.2009 v Praze

 

Přítomni:  Táborský, Procházka, Kvasnička, Pánek, Netopil

Hosté:       Zahajský

 

  1. Heralová

-          SVoČR obdržen od p.Heralové výpověď pracovní smlouvy dohodou z důvodu odchodu do důchodu

-          S pí. Heralovou byla uzavřena Dohoda o provedení práce od 8.1.2010 do 24.2.2010

 

  1. Zafira

-          Heralová požádá MŠMT o povolení bezplatného převodu Zafiry na KV Čtveráci Plzeň

 

 

  1. Ozvučení

-          pořadatelé závodů, kteří budou požadovat ozvučení závodů – dají své požadavky předsedovi svazu do 28.2.2010, náklady spojené s ozvučení závodů, hradí pořadatel

 

  1. Ford modrý

-          Kvasnička – vypoví havarijní pojištění na Ford modrý

-          Vzhledem k tomu, že se dosud nepřihlásil žádný zájemce o bezplatný převod Forda  (nabídka již bez předešlých podmínek) - trvá nabídka do 19.2.2010

 

  1. KRK

-          Heralová – urgovat vrácení finančních prostředků za časopis

 

  1. Stížnost repre posádky Prostějov

-          předsednictvo požádá KK o písemné vyjádření na danou stížnost

 

  1. Licence a členské příspěvky

-          na základě podnětu KK revokuje předsednictvo rozhodnutí o výši členských příspěvků ze dne  13.10.2009  pro rok 2010 a mění výši členských příspěvků a to: dospělí 600,- Kč a mládež do 18 let 400,- a děti do 15 let 200,-(předsednictvo odsouhlasilo poměrem hlasů 3 pro, 2 se zdrželi)

-          rady odborností připraví do června 2010 všechny potřebné dokumenty související s případným  zavedením  závodních licencí.

-          předseda svazu odpoví písemně p. Stanislavu Hájkovi na jeho stížnost

 

  1. Různé

-          předsednictvo odsouhlasilo vyplatit předsedovi svazu odměnu ve výši 20.000,- Kč (Dohoda o provedení práce)

 

Zapsala Heralová

15.12.2009

 

zápis ZDE

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting