Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 8/2009

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVOČR 8/2009

Praha, 3. prosince 2009

 

 

 

 

Přítomni:        Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Libor Peška, Martin Hájek, Ondřej Panenka, Vratislav Šembera

 

Omluveni:      ---

 

Hosté:             Hana Heralová, kapitáni reprezentačních posádek Aleš Daněk – WD TR CVOK, Míša Kratochvílová – WD TR TEVA Tygříci

 

 

1)  Termínová listina 2010

 

·         Rada diskutovala první verzi termínové listiny a závodní terény pro rok 2010. Protože termíny konání některých uvažovaných závodů v roce 2010 ještě nejsou konečné, vrátí se rada k termínové listině na svém následujícím zasedání.

·         Rada dále diskutovala možnost uskutečnění 1 závodu ČP ve Wildalpenu (Rakousko). Termíny budou upřesněny po konzultaci s rakouskou stranou.

·         Rada rozhodla o přidělení závodů ČP a MČR na tyto terény:

 

Kategorie dospělých

 

Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 3 závody):

Kamenice - Plavy I – sobota (muži, ženy)
Kamenice - Plavy II – neděle (muži, ženy)
Labe I - sobota (muži, ženy)

Labe II - neděle (jen ženy)
Lipno – sobota (jen muži)

 

 

Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 3 závody):

Trója (muži, ženy)

Trnávka (muži, ženy)

Roudnice (muži, ženy)
Wildalpen - Rakousko (muži, ženy) – zatím v jednání

 

MČR  R4 – sjezd
Labe I - sobota   (muži, ženy)                     

MČR R4 – slalom, sprint
Roudnice (muži, ženy)

MČR R4 – hlídky
Trnávka

 

MČR R6 – sjezd
Lipno – neděle      

       

MČR R6 – slalom, sprint
Trnávka (září)

 Kategorie juniorů

 

Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 3 závody):

Sázava I - sobota
Sázava II - neděle
Kamenice – Jesenný I - sobota
Kamenice – Jesenný II – neděle

 

Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 3 závody):

Trója
Trnávka
Vír
Roudnice

 

MČR R4 – sjezd:
Kamenice – Jesenný II – neděle

 

MČR R4 – slalom, sprint
Trója

 

Kategorie veteránů

 

Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 3 závody):

Kamenice - Plavy I – sobota
Kamenice - Plavy II – neděle

Kamenice – Jesenný I – sobota

Labe I - sobota

 

Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 3 závody):

Trója
Trnávka
Vír
Roudnice

 

MČR R4 – sjezd:
Labe I - sobota

 

MČR R4 – slalom, sprint
Trója

 

 

2)  Nominační závody 2010

 

a) Nominace R4

 Systém nominace pro stanovení reprezentace R4 zůstává platný i v sezóně 2010.

 

Sjezd (započítávají se 2 závody):

Kamenice - Plavy I – sobota (muži, ženy)
Labe I - sobota (muži, ženy)

Labe II - neděle (ženy)

Lipno – sobota (muži)

 

 

Slalom, sprint (započítávají se 2 závody):

Trója (muži, ženy)

Trnávka (muži, ženy)

Wildalpen - Rakousko (muži, ženy) – zatím v jednání

 

 

b) Nominace R6

 

Sjezd
Labe I - sobota (muži, ženy)

Lipno – neděle (muži, ženy)

 

Slalom, sprint
Trnávka

Trója

 

 

 

3)  České závody Evropského poháru

 

·         Závody budou upřesněny 

 

4)  Soustředění juniorů

 

·         Vzhledem k přestavbě USD v Českém Vrbném se zatím hledá vhodný terén (případně i organizátor). Bude upřesněno.

 

 

5)  Rozpočet 2010

 

  • Rada diskutovala problém podpory klubů formou dopravného na závody v alternativě s podporou ve formě jednorázového příspěvku, který by zohledňoval účast na závodech a výkonnost posádky v dané sezóně.  

 

 

6)  Reprezentační komise

 

  • Zbyněk Netopil informoval Radu o složení Reprezentační komise a o rozdělení pravomocí a povinností mezi jednotlivé členy.
  • Komise bude mít obecně toto složení a povinnosti:

 

-          předseda (organizace, zastupování svazu na vrcholných akcích, přihlašování na závody, ubytování, doprava)

-          zástupce Rady raftingu (dtto předseda)

-           zástupci reprezentačních posádek, které se v daném roce mají zúčastnit některé vrcholné akce (požadavky na radu, soustředění, nominace)

-          poradci – zástupci reprezentačních klubů (vybavení repre, peníze a sponzoring, prezentace, nominační závody)

  • V roce 2010 bude Reprezentační komise pracovat ve složení: Martin Procházka (předseda komise), Libor Peška (zástupce Rady raftingu, současně zástupce reprezentačního klubu), Aleš Daněk (zástupce 1. reprezentačního týmu mužů), Míša Kratochvílová (zástupce 1. reprezentačního týmu žen), Michal Rašek (poradce), Zbyněk Netopil (poradce, zástupce reprezentačního klubu)
  • Rada raftingu vzala informaci na vědomí 

 

 

7)  Časomíra

 

  • Martin Procházka informoval Radu o možných problémech s obsluhou svazové časomíry v nastávající sezóně z důvodů pracovního vytížení současné obsluhy. Navrhl oslovit vytipované rozhodčí a zjistit zájem o práci se svazovou časomírou.
  • Rada raftingu rozhodla, že závody ve sprintu a slalomu budou obslouženy najatou časomírou s Pelhřimova, sjezdové závody se pokusíme obsloužit nově konstituovaným týmem svazové časomíry.

 

8)  Krumlovský maratón 2010

 

  • Rady raftingu se rozhodla nepodpořit v rámci závodu Krumlovského maratónu 2010 jinou kategorii než kategorii R4.

 

 

 

9)  Následující jednání Rady raftingu

 

  • Následující jednání Rady raftingu proběhne v lednu 2010 v Praze a zúčastní se ho zástupci klubů, které budou v roce 2010 pořádat závody ČP, MČR. Datum a čas jednání budou upřesněny.

 

 

 

Dne 9. prosince 2009 vypracoval:                              Vratislav Šembera

zápis

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting