Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 7/2009

Zpráva  ze  zasedání  Rady  raftingu  SVOČR  7/2009

Praha, 2. listopadu 2009

 

 

 

 

Přítomni:        Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Peška, Martin Hájek, Ondřej Panenka, Libor Polák, Vratislav Šembera

 

Omluveni:      ---       

 

Hosté:             Hana Heralová

 

 

1)  Informace o jednání Předsednictva SVoČR

 

·           Martin Procházka informoval Radu raftingu o návrhu rozpočtu svazu pro rok 2010 a poměru přerozdělení mezi odbornostmi. Dále informoval o tom, že Předsednictvo SVoČR schválilo zvýšení členských příspěvků (200,- Kč za člena do 15 let, 400,- Kč ostatní) a zavedení závodnických licencí, jejichž výše bude různá pro jednotlivé odbornosti (pramice, rafty)

 

 

2)  Závodnické licence

 

·           Rada raftingu rozhodla v souladu s rozhodnutím Předsednictva o zavedení závodnických licencí. Výše platby za licenci bude stanovena.

·           Držitel licence bude mít garantovánu maximální výši startovného na závodech pořádaných SVoČR, bude oprávněn fakturovat příspěvek na dopravu na závody, jeho výsledky budou započteny do žebříčků SVoČR.

·           Posádka bude držitelem licence, bude-li mít licenci každý její člen.

·           Kluby budou platbu licencí za své závodníky hradit odděleně od platby za členské příspěvky.

 

 

3)  Počet závodů v sezóně 2010

 

·           Rada raftingu stanovila počet závodů Českého poháru v roce 2010 na 4 závody v každé disciplíně (sjezd, slalom, sprint).

 

 

4)  Ceny za ČP 2009

 

·           Rada raftingu schválila výši finančních cen za umístění v konečném pořadí Českého poháru 2009 v kategoriích MUŽI, ŽENY, JUNIOŘI takto:

1. místo – raft Colorado

2. místo – 3 000,- Kč

3. místo – 2 000,- Kč

   

 

 

5)  Dotace pro JUNIORY

 

·           Rada odsouhlasila výši příspěvků pro kluby pracující s mládeží podle návrhu Libora Pešky.

 

 

 

6)  Jednání na Ministerstvu životního prostředí

 

·           Libor Polák informoval o jednání s ministrem ŽP ohledně koordinace činnosti orgánů činných v ochraně přírody a sportovních svazů při pořádání akcí. Rada raftingu pověřila Libora Poláka koordinací společného jednání SVoČR a ČSK s KRNAP.

 

7)  Reprezentační komise SVoČR

 

·           Rada raftingu odsouhlasila návrh Zbyňka Netopila na ustanovení reprezentační komise jakožto poradního orgánu Rady raftingu SVoČR. Sestavením komise pro rok 2010 rada pověřila Zbyňka Netopila.

 

 

8)  Změny Pravidel raftingu

 

·           Vráťa Šembera seznámil Radu raftingu s důvody, které vedou  Komisi rozhodčích SVoČR ke změnám ve struktuře věkových kategoriích.závodů. Změny se budou týkat především kategorie juniorů. Důvody změn jsou především zdravotní, dále sportovní a finanční.

 

 

9)  Následující jednání Rady raftingu

 

·           Následující jednání rady proběhne v Praze 3. 12. 2009 v Praze.

 

 

 

 

 

Dne 7. listopadu 2009 vypracoval:                                                Vratislav Šembera

 

zápis

 

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting