Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR konaného dne 13.10.2009

Z Á P I S

Ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 13.10.2009

 

 

Přítomni: Táborský, Netopil, Kvasnička, Procházka, Pánek

 

  1. Kontrola plnění úkolů

-          dotace MŠMT – strojové investice – žádost KV Hanace Č.B. – vícemístné vozidlo

                                                              -  žádost KV Rajhrad – vlek na lodě

                                                              -  Svaz – čluny PULSAR

      předsednictvo odsouhlasilo

-          kluby předloží žádosti na neinvestiční prostředky na rok 2010 – opravu a údržba loděnic a kluboven – termín do 30.4.2010

-          Kluby předloží požadavky na investiční prostředky – strojové investice pro rok 2011 – termín do 30.6.2010

-          Úhrada členských příspěvků – termín – do 31.3.2010

-          Netopil – schůzka se zástupci SVoČR v IRF – úkol trvá

-          Heralová – kontrolní komise – provedení průběžné kontroly činnosti svazu – úkol trvá

-          Heralová – KRK – časopis je v prodeji – proběhlo jednání s p. Šiftařovou – po prodeji časopisu budou na svaz zaslány zpět finanční prostředky – zaslat žádost o vrácení prostředků mejlem – nechat potvrdit

-          Kvasnička – obnovovat TV – průběžně trvá

 

  1. Rozpočet 2010

-          rady odborností předložily návrhy na změnu výše členských příspěvků –pramice děti do 15 let – 150,- Kč, mládež do 21 let 300,- Kč, ostatní -600,- Kč

-          rafty – jednotné členské příspěvky ve výši 400,- Kč + licence pro dospělé do rozpočtu odborností

-          služební vozidla Zafira  – KV Čtveráci – žádost o bezplatný převod vozidla Zafira na KV Čtveráci – budou poskytovat stejný servis pro svaz jako doposud pokud nebudou jiné žádosti (do 15.11.2009) od klubů – předsednictvo souhlasí

-          služební vozidlo Ford (rok výroby 2001) – nabídka na kluby o bezplatném převodu – hodnotící kritérium pro převod je poskytovat stejný servis jako dosud (doprava materiálu na závody, doprava rozhodčích …) – termín do 15.11.2009

-          předsednictvo odsouhlasilo jednohlasně rozpočet na rok 2010 po úpravách s schodkem ve výši 300.000,- Kč

-          změna výše členských příspěvků pro rok 2010 takto: děti do 15 – 200,- Kč, ostatní 400,- Kč – předsednictvo odsouhlasilo jednohlasně

-          licence – jejich projednání a stanovení jejich výše je v kompetenci jednotlivých rad – finanční prostředky získané z licencí budou součástí schváleného rozpočtu pro rok 2010.

-          předsednictvo ukládám radám odborností – zpracovat rozpočet pro rok 2010 a z toho vyplývající změny ve směrnicích případně pravidlech - termín do příštího předsednictva

 

 

 

 

  1. Různé

-          Aleš Daněk – kapitán repre posádky Prostějov – požádat pořadatele ME v raftingu v roce 2010 o změnu termínu. Důvodem je kolize termínu v termínech akcí ICF –slalom a sjezd (ME,MS) – předsednictvo souhlasí a předá tuto žádost k vyřízení zástupci IRF Ondřejovi Panenkovi

-          Žádost rady raftingu – uvolnit finanční prostředky na nákup sportovních člunů Colorado k následnému odprodeji na kluby – předsednictvo souhlasí

-          Ročenka – rady odborností předají na sekretariát svazu příspěvky do ročenka včetně fotografií ( na CD) – termín do 30.10.2009

 

Příští zasedání předsednictva se koná 15.12.2009 v Praze v 17,00 hodin

 

 

Zapsala: Heralová

15.10.2009

 

zápis ke stažení

     

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting