Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 6/2009

Zpráva  ze  zasedání  Rady  raftingu  SVOČR  6/2009

Roudnice nad Labem, 19. září 2009

 

 

 

 

Přítomni:        Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Peška, Martin Hájek, Ondřej Panenka, Libor Polák, Vratislav Šembera

 

Omluveni:      ---       

 

Hosté:             ---

 

 

1)  Rozpočet SVoČR

 

·           Martin Procházka informoval Radu raftingu o jednání Předsednictva SVoČR o úsporných opatřeních ve výdajových položkách rozpočtu svazu na rok 2010. Dále informoval o návrzích Předsednictva na zvýšení příjmové stránky rozpočtu.

·           Rada raftingu navrhuje Předsednictvu zavedení (vedle stávajících členských příspěvků) tzv. závodnických licencí. Výše příspěvku závodníka za licenci bude různá pro jednotlivé odbornosti (pramice, rafty) a bude určena na základě rozpočtu odborností. Příjmy z licencí půjdou přímo do rozpočtu jednotlivých odborností. Členský příspěvek navrhuje rada ve výši 400,- Kč za člena bez rozdílu věkových kategorií. Od platby za závodnické licence budou osvobozeny mládežnické kategorie.

·           Libor Peška vypracuje podklady pro návrh Rady raftingu na výši závodnické licence (počet závodníků versus počet členů za pramice i rafty)

 

 

2)  Řešení pochybení posádky RK Trója během závodu na Lipně

 

·           Rada raftingu dle čl. 5.3. odst. c)  Disciplinárního řádu odebírá posádce RK Trója body za výše uvedený závod. Rada raftingu dále uděluje dle čl. 4.1. odst. b) důtku vedoucímu oddílu, panu Petru Panenkovi.

 

 

3)  Řešení podvodu posádky CAMPUS TURNOV JUNIOŘI

 

·           Na základě čl. II.12.d)  Pravidel rozhodla Rada raftingu ve věci podvodu posádky Campus Turnov junioři takto:

Posádka Campus Turnov junioři byla diskvalifikována ze závodu ve slalomu ve 2.ČP na Trnávce dne 20.6.2009. Dále dle čl. 5.3. odst. c)  Disciplinárního řádu rada odebírá posádce příspěvek na dopravu na tento závod a podle čl. 5.1. odst. b)  Disciplinárního řádu rada krátí klubu 194 výši "Dotace pro kluby pracující s mládeží" na polovinu. Vedoucímu oddílu, panu Ottovi Jarolímkovi, uděluje Rada raftingu důtku dle čl. 4.1. odst. b).

 

 

4)  Přihlášky posádek na předmistrovský závod v Holandsku

 

·           Rada raftingu pověřuje Ondru Panenku vyjednáním možnosti startu dalších českých posádek na předmistrovském závodě v Holandsku s tím, že organizátor v propozicích původně neuvedl omezený počet startujících posádek za jednotlivé země.   

 

 

5)  Dotace na závody EP

 

·           Rada vzala na vědomí převod nároku na dotaci na závod EP z posádky Jezinky na posádku HANACE rafters Neonky.

·           Rada raftingu souhlasí s tím, aby závody EP v Čuňovu a na Lipně byly zúčastněným posádkám proplaceny z dotace, kterou mají tyto posádky přiděleny na závody EP.

 

 

6)  Výzva pro pořadatele závodů v roce 2010

 

·           Martin Hájek vyzve potenciální pořadatele závodů v roce 2010 k vyjádření se, zda mají zájem organizovat závody v tomto závodním období, dále k uvedení předpokládaných termínů konání.

 

 

7)  Změny Pravidel raftingu

 

·           Vráťa Šembera představil Radě raftingu základní teze změn Pravidel raftingu pro rok 2010, které připravuje Komise rozhodčích SVoČR. Jedná se o některé změny ve věkových kategoriích a o přípravu pravidel pro závod H2H. Podrobnější návrh spolu s argumentací předloží Vráťa Šembera k posouzení Radě raftingu.

 

 

8)  Následující jednání Rady raftingu

 

·           Následující jednání rady proběhne v Praze 2. listopadu 2009 v 16 hodin, v kanceláři SVoČRu.

 

 

 

Dne 21. září 2009 vypracoval:                                                      Vratislav Šembera

 

zápis

 

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting