Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR konaného dne 25.8.2009

Z Á P I S

Ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 25.8.2009 v Praze

 

 

Přítomni: Táborský, Procházka, Netopil, Kvasnička, Pánek

Hosté:      S. Hájek

 

  1. Dotace MŠMT

-          program oprava a údržba – požadavky RK Stan

-                                                                        SOUz Lovosice

-          předsednictvo odsouhlasilo rozdělení

-          RK Stan – 134.400 dotace -  41.000,- vlastní zdroje

-          SOUz Lovosice  - 1.600,- dotace  - 712,- vlastní zdroje

 

  1. Rozpočet na rok 2010 – úspory

 

-          předsednictvo ukládá radám odborností – projednat na svých zasedáních financování svazu na rok 2010 (čl.příspěvky, licence apod.)

 

 

  1. Dopis – Standa Hájek

 

-          se obrátil na předsednictvo svazu s výzvou, jak udržovat přední postavení

      Svazu  vodáků ČR v mezinárodních organizacích po Konferenci IRF v Bosně

      Hercegovině, kde byli zvoleni naši dva členové do předsednictva  IRF – Robert

      Kazík– místopředseda IRF, Ondřej Panenka – předseda závodní komise IRF –

      předsednictvo má za úkol sjednat schůzku s oběma zástupci   SVoČRu v IRF

      v nejbližším možném termínu – odpovídá Netopil

 

  1. Revizní komise

 

-          Heralová – požádá revizní komisi o provedení průběžné kontroly činnosti svazu

-          Heralová – zjistí situaci KRK – v případě, že nefunguje požádá o  vrácení finanční prostředky za uhrazenou fakturu

 

  1. Termínované vklady

 

-          předsednictvo ukládá p. Kvasničkovi – pravidelně obnovovat TV vklady u   

      Citibank

 

 

Příští zasedání předsednictva se bude konat 6.10.2009 od 17,00 hod. v Praze

 

 

Zapsala: Heralová  25.8.2009

zápis

 

    

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting