Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 5/2009

Zpráva  ze  zasedání  Rady  raftingu  SVOČR  5/2009

České Vrbné, 21. srpna 2009

 

 

 

 

Přítomni:        Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Peška, Martin Hájek, Ondřej Panenka, Libor Polák, Vratislav Šembera

 

Omluveni:      ---       

 

Hosté:             ---

 

 

1)  Rozpočet SVoČR

 

·           Martin Procházka informoval o přípravě na jednání Předsednictva SVoČR o rozpočtu na rok 2010.

·           Martin Procházka informoval radu o vývoji příjmů a výdajů SVoČR, z něhož nevyhnutelně vyplývá další navýšení schodku rozpočtu.

·           Rada raftingu vyzývá Předsednictvo SVoČR k hledání cest pro vyrovnání celkové bilance svazu.

·           Rada raftingu schválila komplexní návrh řešení rozpočtového schodku pro rok 2010 k předložení předsednictvu.Součástí tohoto návrhu je mj. zvýšení členských příspěvků ve všech věkových kategoriích.

 

 

2)  Změna hlavního rozhodčího a delegáta svazu

 

·           Rada raftingu vzala na vědomí omluvu HR a ZS ze závodu EP, ČSP a nominačního závodu R6 na Trnávce (4. – 6. 9. 2009)

·           Rada raftingu schválila nově navržené činovníky závodu takto:

 

HR – Jozef Kytka (Slovensko)

ZS – Vladimír Náděje (sobota, 5. 9. 2009), Martin Procházka (neděle, 6. 9. 2009)

 

·           Rada raftingu zároveň rozhodla, že veškeré námitky a protesty týkající se totožnosti posádek pro účely nominace R6 postoupí JURY závodu k řešení přímo Radě raftingu.

 

 

3)  Upozornění pro činovníky nominačních závodů na Lipně a na Trnávce

 

·           Rada raftingu žádá HR závodu na Lipně a ZS závodu na Trnávce o důslednou fyzickou kontrolu složení posádek na startu při uvedených nominačních závodech (souhlas jmen se startovní listinou).

 

4)  Čluny R6

 

·           Rada raftingu upozorňuje kluby, které mají přiděleny čluny R6, na povinnost dopravit tyto na starty nominačních závodů R6 bez ohledu na to, zda se daný klub závodu účastní. V rámci závodu na Trnávce navíc proběhne pravidelná kontrola stavu těchto člunů.

 

 

5)  Česko–slovenská liga

 

·           Rada pověřila Martina Procházku upozorněním slovenské strany na nutnost zajistit poháry pro závod ČSP na Trnávce.

 

 

6)  Výzva pro Klub 108 Georgia

 

·           Rada raftingu důrazně vyzývá pořadatele závodu na Sázavě Klub 108 Georgia k urychlenému navrácení sady čísel z toho závodu. Vymáháním pověřila rada Libora Poláka.

 

 

7)  Informace o dění v IRF

 

·           Ondra Panenka informoval radu o průběhu posledních diskuzí v rámci vedení IRF.

 

 

8)  Mistrovství Evropy 2012 na Lipně

 

·           Libor Polák informoval radu o probíhajících jednáních s regionálními organizacemi (kraj, obce) o podpoře konání ME v raftingu 2012 na Lipně. Všechny reakce těchto organizací jsou vstřícné.

·           Jednání se zástupci ČEZ pro účely ME teprve proběhne. Libor Polák upozornil, že právě postoj ČEZ je pro konání akce klíčový.

 

 

9)  Následující jednání Rady raftingu

 

Následující jednání rady proběhne v rámci závodu v Roudnici nad Labem. Čas bude upřesněn.

 

 

 

 

 

Dne 26. srpna 2009 vypracoval:                                                    Vratislav Šembera

 

zápis 5/2009

 

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting