Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 3/2009

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVOČR  3/2009

Navarov, 26. dubna 2009

 

 

 

Přítomni:        Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Peška, Martin Hájek, Ondřej Panenka,

                        Libor Polák

 

Omluveni:      Vratislav Šembera

 

 

1)  Informace o školení rozhodčích

 

·          Vratislav Šembera byl pověřen zpracováním informací týkající se školení rozhodčích, které proběhne v rámci závodů v Troji. Informace viz příloha.

·          Libor Peška zajistí propagaci na internetu a rozeslání na kluby.  

 

2)  ME R4 a R6 2012

 

·           Rada raftingu odsouhlasila návrh na podání kandidatury ústní formou na pořádání ME R4 a R6 v roce 2012 na přelomu srpna a září na Lipně.

 

3)  Kongres v BiH a kandidát za SVoČR do IRF

 

·           Rada projednala přípravu na kongres, který bude součástí MS v BiH. Rada se shodla, že jako jediného kandidáta za ČR navrhne Ondřeje Panenku, který bude i oficiálně zastupovat SVoČR a ČR na kongresu, s platným volebním hlasem. Ondřej Panenka přijal kandidaturu do BOD IRF.

·           Dále tímto rada děkuje Robertovi Kazíkovi, který zastupoval a reprezentoval SVoČR a ČR ve vedení IRF od doby založení v roce 1999.

 

 

4)  Následující jednání Rady raftingu

 

Následující jednání rady proběhne v rámci závodů v Troji 30. května 2009. Čas a místo jednání budou upřesněny.

 

 

 

 

 

Dne 26. dubna 2009 vypracoval:                                                   Libor Peška

 

zápis

 

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting