Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 2/2009 a směrnice pro závodění raftů v roce 2009

zápis 2-2009
směrnice pro závodění raftů v roce 2009
příloha č.1 - dotace
příloha č.2 - dělení kategorií

 

 

 

Zpráva  ze  zasedání  Rady  raftingu  SVOČR  2/2009

 

ROZŠÍŘENÉ JEDNÁNÍ RADY RAFTINGU A ŘEDITELŮ ZÁVODŮ POŘÁDANÝCH V ROCE 2009

Praha, 29. ledna 2009

 

Přítomni:        Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Peška, Martin Hájek, Ondřej Panenka, Vratislav Šembera

 

Ředitelé závodů pořádaných v následujícím závodním období:
Stanislav Hájek (RK STAN), Petr Panenka (RK Troja), Lucie Schneiderová (RK Georgia),          TomášVaněček (KV HANACE České Budějovice)

 

 

 

Omluveni:      Libor Polák

 

Hosté:             Hanka Heralová,

 

 

1)  Rozpočet SVoČR

 

·           Martin Procházka informoval RR o struktuře rozpočtu Předsednictva SVoČR a z toho vyplývajících nutných úpravách rozpočtu Rady raftingu.

 

 

2)  Rozpočet Rady raftingu

 

·           Rada raftingu projednala navržené změny v rozpočtu rady pro rok 2009, které byly vynuceny propadem příjmové stránky rozpočtu.

·           Rada raftingu upravený rozpočet schválila.

 

 

3)  Nominace HR a ZS

 

·           Nominace bude ukončena tak, aby na konci února mohly být propozice závodů zveřejněny již se jmény nominovaných HR a ZS (tj. cca do poloviny února).

 

4)  Propozice závodů – diskuse s řediteli závodů

 

·           Martin Procházka informoval ředitele závodů o výši příspěvku na jimi organizované závody v nastávajícím závodním období.

·           Rada se s řediteli závodů dohodla na způsobu zajištění časomíry na závody v roce 2009.

·           Vráťa Šembera poděkoval ředitelům závodů za snahu zvyšovat standard služeb pro rozhodčí v minulé sezóně. Požádal o udržení tohoto standardu a zároveň je seznámil s drobnými připomínkami rozhodčích k jednotlivým závodům (zejména ohledně doby a místa pro stravování). Současně byli ředitelé závodů požádáni o neprotahování časového programu závodů s ohledem na psychohygienu práce rozhodčích.

·           Rada upozornila ředitele závodů na již dříve schválené rozhodnutí o zajištění rozhodčích svazem jen pro závody ČP, MČR, EP a ČSL. Na veřejné popř. vložené závody si organizátoři musí účast rozhodčích dohodnout sami.

·           Rada se dohodla s řediteli závodů, že v propozicích slalomových závodů bude povinně uveden stavitel trati.

·           Rada upozorňuje organizátory závodů na ustanovení pravidel o nutnosti schválení trati hlavním rozhodčím závodu.

·           Dále byli ředitelé závodů informováni o mechanismu vyúčtování cestovních nákladů a příspěvků pro rozhodčí.

 

5)  MČR veteránů na Labi

 

·           MČR veteránů na Labi se přesune z nedělního termínu na sobotní.

 

 

6)  MČR v maratónu

 

·           Rada se rozhodla nezařazovat pravidla pro organizování disciplíny maratón do systému Pravidel raftových závodů SVoČR s ohledem na nemožnost sladit zásady závodění ve SVoČR s požadavky organizátora Krumlovského maratónu.

·           Z výše uvedeného důvodu bude Mistr ČR vyhlášený na Krumlovském maratónu z pohledu SVoČR mistrem neoficiálním.

·           I přes výše uvedené Rada raftingu považuje závod za zajímavý, proto bude zmíněn ve Směrnicích pro závodění jako otevřený závod, který rada podpoří částkou ve výši 3 – 5 tis. Kč.

·           V budoucnu se Rada nebrání dalším jednání o statusu Krumlovského maratónu.

 

 

7)  Směrnice pro závodění pro rok 2009

 

·           Rada schválila Směrnice pro závodění pro rok 2009.

 

 

8)  Příspěvek rozhodčím za účast v závodu

 

·           Rada s ohledem na vývoj rozpočtu revokuje své rozhodnutí z listopadu 2009 o výši příspěvku rozhodčím za účast v závodu (viz zápis 6/2008).

·           Nově se rada usnesla takto:

 

V roce 2009 obdrží každý rozhodčí za práci v 1 závodě tyto částky:

 

-          200,- Kč za rozhodování závodu ve slalomu

-          100,- Kč za rozhodování závodu ve sprintu či sjezdu

 

Nárok na tuto odměnu mají nejvýše 4 rozhodčí ve sjezdu či sprintu a nejvýše 16 rozhodčích ve slalomu. Tyto částky bezodkladně vyplatí rozhodčím pořadatel závodu. Časomíra je placena podle zvláštních ustanovení.

 

 

9)  Následující jednání Rady raftingu

 

Následující jednání rady proběhne v rámci závodu na Kamenici 25. dubna 2009. Čas a místo jednání budou upřesněny.

 

 

 

 

 

Dne 30. ledna 2009 vypracoval:                                                    Vratislav Šembera

 

ZDE

 

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting