Kanoe.cz

Konference delegátů 2007 - dokumenty

Po čtyřech letech prběhla 20. října 2007 v Želivu konference delgátů SVoČR, na které proběhly volby do řídících a kontrolních orgánů. Přijaté dokumenty jsou Vám zde k dispozici v elektronické podobě.

V sobotu 20. října 2007 proběhla v sále Kulturního domu v Želivu konference delegátů SVoČR, jakožto nejvyššího orgánu občanského sdružení. Za překvapivě vysoké účasti jednotlivých klubů proběhly řádné volby předsedy SVoČR, jednotlivých rad odborností a revizní komise. Déle konference přijala nové znění stanov SVoČR, zásady činnosti na další volební období a závěrečné usnesení Konference delegátů. Všechny přijaté dokumenty jsou Vám zde k dispozici v elektronické podobě a pro případné zájemce jsou v podobě originálu a případnému pořizování kopií k nahlédnutí v sídle svazu.

 

files/rafting/clanky/Konference 2007/stanovy.doc

files/rafting/clanky/Konference 2007/volby.doc

files/rafting/clanky/Konference 2007/funkcionari.xls

files/rafting/clanky/Konference 2007/usneseni.doc

files/rafting/clanky/Konference 2007/zasadycinnosti.DOC

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting