Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 6/2007

Téměř okamžitě po letošních volbách v Želivu zasedla rada raftingu v novém složení a učinila svá první pomazaná rozhodnutí. Jestli Vás zajímá, jaká ta rozhodnutí byla a kdo je učinil, ponořte se do následujících řádek.
Zpráva ze  zasedání Rady raftingu SVoČR 6/2007
Želiv, 20. října 2007
 
 
Přítomni:            Nově zvolená Rada raftingu - Martin Procházka, Vratislav Šembera, Libor Polák, Zbyněk Netopil, Jiří Schneider, Libor Peška, Ondřej Panenka
 
Hosté:            ---
 
Omluveni:            ---
 
 
 
A.     Volba předsedy Rady raftingu
 
·   Rada zvolila na svém ustavujícím zasedání za předsedu rady Martina Procházku
·   Rada zvolila za místopředsedu rady Zbyňka Netopila:
 
 
B.     Systém práce Rady raftingu
 
 
·       Rada projednala návrh rozvržení pracovních oblastí mezi jednotlivé členy rady. Návrh je připojen k tomuto zápisu. Konečné schválení návrhu bude provedeno na následujícím jednání rady.
 
 
C. Mezinárodní závody pro juniorské kategorie
 
·       Rada schválila přípravu otevřeného mezinárodního závodu pro juniorské kategorie v rámci závodu ČP v Roudnici v roce 2008..
·       Libor Polák podal zprávu o jednání s firmou Gumotex, a.s. ve věci zabezpečení výroby člunů Pulsar 420 pro účely ME 2008 v Rakousku. Byla stanovena strategie dalšího postupu a Libor pověřen realizací.
 
 
D. Počítač pro počtáře raftových závodů
 
·       V souvislosti s odstoupením Karla Harbáčka z funkce počtáře raftových závodů rada pověřila Martina Procházku zajištěním předání přenosného počítače a tiskárny od Karla Harbáčka novému počtáři Liboru Peškovi.
 
 
E.     Aktualizace kontaktů na členy Rady Raftingu SVoČR
 
 
Martin Procházka            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     724 017 493
 
Libor Polák                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    602 219 228
 
Vratislav Šembera             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.          777 022 810
 
Zbyněk Netopil                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                         603 872 857
 
Libor Peška                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                         777 270 523
 
Ondřej Panenka            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.              732 444 329
 
Jiří Schneider             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                   731 493 336
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             737 349 821
F.     Poděkování
 
·       Nově zvolená Rada raftingu děkuje předchozí radě za práci odvedenou v minulých volebních obdobích a doufá, že se jí podaří navázat na dosavadní výsledky a úspěchy.
·     Jmenovitě Rada raftingu děkuje odcházejícím členům předešlé rady - Standovi Hájkovi, Robertu Kazíkovi a Karlu Harbáčkovi. Karlu Harbáčkovi dále rada děkuje za dlouholetou práci ve funkci počtáře SVoČR.
 
 
G. Následující jednání Rady raftingu
 
·       Další jednání již nově ustanovené Rady raftingu proběhne 28. listopadu 2007 v 16.00 hodin v Praze v kanceláři SVoČR.
 
 
 
Dne 23. října 2007 vypracoval:                                        Vratislav Šembera
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA
Pracovní náplň členů Rady raftingu zvolené konferencí dne 20. října 2007
Martin Procházka – předseda rady
 • Rozpočet
 • Zastupování SVoČR z pozice statutárního orgánu
 • Koordinace mezinárodních a českých závodů a vztahů
 • Spolupráce s MŠMT, jejich tabulky a výčty
 • Uveřejňování všech dokumentů a materiálů schválených radou ve všech dostupných mediích.
Vratislav Šembera
 • Předseda komise rozhodčích
 • Předseda disciplinární komise a projednávání protestů směrovaných k radě
 • Zápisy z rad a jejich uveřejňování
 • Školení rozhodčích, návrhy na vybavení
 • Mezinárodní výjezdy rozhodčích do okolních zemí, reciprocita
 • Pravidla, doplňky, změny
 • Kontrola závodníků a jejich evidence, případné postih
 • Uveřejňování všech dokumentů schválených radou ve všech dostupných mediích
 • Návrhy delegátů svazu a hlavních rozhodčích na určené závody, vyhodnocování, zprávy
 
Ondřej Panenka
 • Korespondence a zprávy ze světa (IRF)
 • Dokončení akreditace (průvodce, vedoucí akce, instruktor IRF)
 • Plán akcí reprezentace, možnosti, návrhy, komunikace, spolupráce při tvorbě rozpočtu reprezentace
 • Uveřejňování všech materiálů a dokumentů schválených radou ve všech dostupných mediích
 • Koordinace společného postupu na mezinárodním poli s Robertem Kazíkem
Zbyněk Netopil
 • návrhy a vyhodnocení Směrnic pro závodění
 • návrhy a vyhodnocení Evropských pohárů
 • návrhy a vyhodnocení nominačních závodů
 • kontrola závodníků a jejich evidence , případné postihy
 • návrhy a vyhodnocení případných nejlepších raftařů roku
 • návrhy cen , domluva o vyhlašování EP pod hlavičkou IRF
 • uveřejňování všech těchto podkladů ve všech dostupných mediích po schválení rady
 • případný rozvoj kategorie R6
Libor Peška
 • Počtář raftových závodů
 • Výpočet výsledků dlouhodobých soutěží, mistrovství ČR, ligy mládeže a veteránů
 • Výpočet a evidence výkonnostních tříd
 • Kontrola totožnosti posádek
 • Uveřejňování průběžných výsledků v sezóně v dostupných mediích po schválení radou
 • Návrhy na změny v pravidlech, bodování
 • Statistiky všech závodů dospělých a veteránů
Jiří Shneider
 • Kategorie mládeže , veteráni , veřejné závody
 • Ve spolupráci s Liborem Peškou rozvoj soutěží, vyhlašování, ceny, problémy pořadatelů
 • Statistiky všech závodů mládeže
 • Uveřejňování všech informací a rozhodnutí schválených radou ve všech dostupných mediích
 • Možnosti spolupráce s pramicemi
 • Kompletní příprava termínových listin
Libor Polák
 • Marketing, sponzoring
 • Návrhy na materiálové vybavení rozhodčích, delegátů případně rady raftingu ve spolupráci s Vráťou, a Martinem
 • Návrhy a vyhodnocování možností sponzoringu předložených i ostatními členy rady
 • Návrhy a zajišťování cen pro České poháry, zajišťování medailí pro MRČR
 • Sledování dluhů klubů vůči svazu ( např. za zcizené čluny, neplacené půjčky, nezaplacené kauce)
 • Jednání s Gumotexem
 • Sledování majetku svazu v rukou raftových klubů (auta, vleky, vybavení na závody – start-cíl, ráhna, tyče, plácačky, čísla, stopky)
        
 
 
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting