Kanoe.cz

Poslední zápis rady raftingu

Tak je to tady, poslední zápis z posledního jednání rady raftingu v tomto volebním období je na světě. Co nového si na Vás na poslední chvíli rada vymyslela ještě před tím, než bude za svou činnost spravdelivě lynčována na nadcházející konferenci delegátů v Želivu, která se koná 20.10.2007, si můžete přečíst v následujícícm textu, jehož autorem je nejlepší a nejmenší zapisovatel za posledních tři sta let.
Zpráva ze  zasedání Rady raftingu SVoČR 5/2007
Praha, 9. října 2007
 
 
Přítomni:            Stanislav Hájek, Martin Procházka, Libor Polák, Zbyněk Netopil, Vratislav Šembera
 
Hosté:            Hanka Heralová
 
Omluveni:            Karel Hrbáček, Robert Kazík
 
 
 
A.     Konference delegátů SvoČR
 
1. Příprava materiálů na konferenci v Želivu
 
·   Na konferenci SVoČR připraví členové rady pro veřejnou prezentaci na nástěnkách výsledky závodů takto:
-        ČP a MČR dospělých Karel Harbáček
-        EP a nominační seriál Zbyněk Netopil
-        ČP a MČR mládeže a veteránů Martin Procházka
-        MS 2007 Korea Standa Hájek
 
2. Vyhlášení výsledků ČP 2007
 
·   V rámci konference delegátů v Želivu proběhne vyhlášení ĆP 2007 a předání cen.
·   Ceny v podobě 3 kusů člunu Colorado (celková hodnota cca 72 000,- Kč) a poukázek na odběr zboží (celková hodnota cca 70 000,- Kč) připraví Martin Procházka, Zbyněk Netopil a Libor Polák 
·   Ceny budou přiděleny za umístění na 1. až 3. místě v kategoriích muži, ženy, junioři, veteráni takto:
 
POŘADÍ
MUŽI
ŽENY
JUNIOŘI
VETERÁNI
1. místo
člun
člun
člun
10 000,- Kč
2. místo
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
5 000,- Kč
3. místo
5 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
3 000,- Kč
 
 
3. Kalendář SVoČR
 
·   Celkový náklad bude 500 kusů.
·   Každý klub obdrží 1 kus zdarma, další se prodají v ceně 100,- Kč za kus 
·   Kalendáře budou připraveny k odběru na konferenci v Želivu
 
 
4. Cena fair play
 
·   Rada se rozhodla udělit za rok 2007 cenu fair play Zdeňkovi Uhlířovi z klubu SK Fortuna Kolín za nezištnou pomoc soupeřům v rámci závodu v Roudnici.
 
 
B.     Klíč k rozdělení příspěvku pro kluby pracující s mládeží
 
·       Rada odsouhlasila Martinem Procházkou předložený návrh na rozdělení příspěvku za výkonnost pro mládež v celkové výši 40 000,- Kč.
 
C. Mistrovství Evropy 2008 – Rakousko
 
·       Standa Hájek informoval o průběhu příprav ME a o možnostech našeho podílu na organizaci ME v Rakousku.
·       Libor Polák podal zprávu o jednání s firmou Gumotex, a.s. ve věci zabezpečení výroby člunů Pulsar 420 pro účely ME 2008 v Rakousku. Byla stanovena strategie dalšího postupu a Libor pověřen realizací.
 
 
 
D. Olympiáda Praha 2016
 
·       Standa Hájek podal informaci o průběhu jednání s IRF, Mezinárodním olympijským výborem Národním olympijským výborem ohledně zařazení raftingu mezi ukázkové sporty v případě pořádání OH v Praze .
 
 
 
E.     Termínová listina 2008
 
·       Jednotliví pořadatelé závodů byli osloveni, aby podali návrhy na pořádání závodů v následující sezoně.
·       Pořadatelé budou upozorněni, že do února 2008 musí předložit požadavky na finanční částky spojené s úhradou pronájmu kanálů včetně kempovného.
 
 
F.     Poděkování
 
·         Rada si dovoluje poděkovat všem klubům a členům SVoČR za důvěru, kterou byla poctěna v právě končícím volebním období. Nově konstituované Radě přejeme hodně úspěchů a podporu členské základny.
·         Jmenovitě odcházející Rada raftingu děkuje Standovi Hájkovi (který v následujícím volebním období nekandiduje) za zapálený a poctivý přístup k řízení činnosti rady. Věříme, že Standa i nadále bude sledovat vývoj českého raftingu a bude nápomocen při realizaci koncepce a myšlenek, které v českém raftingu odstartoval.
 
 
G. Následující jednání Rady raftingu
 
·         Další jednání již nově ustanovené Rady raftingu proběhne v období po konferencí SVoČR. Konkrétní termín a místo budou upřesněny.
 
 
Děkujeme, odcházíme…..
 
 
 
 
Dne 13. října 2007 vypracoval:                                        Vratislav Šembera
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting