Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR 2007_3

Z Á P I S
ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 26.7.2007
 
Přítomni: Táborský, Hájek, Lahodný, Novák
Hosté:       Polák
Omluven: Kazík
 
  1. Příprava Konference
Příprava Konference
-         předsednictvo projednalo a odsouhlasilo: – Pozvánku na Konferenci
                                                                           Jednací a volební řád
-         předsednictvo projednalo – „Zásady činnosti“ – nutné úpravy- doplní a předá 
na sekretariát svazu za pramice – Novák, za rafty - Hájek
-         předsednictvo připravilo - řízení Konference – Novák
-         předsednictvo připravilo návrh komisí
mandátová: Zahajský, Procházka M., Heralová
návrhová:    Šembera, Kvasnička, Polák
volební:       Kolář, Naděje   
-         předsednictvo projednalo návrh změn a  úpravy stanov svazu – zpracuje Novák
-         předsednictvo projednalo technické zabezpečení Konference:
dataprojektor + příslušenství
notebook - Táborský
DVD přehrávač – Hájek
-         Heralová – rozešle pozvány na konferenci – do 15.8.2007
 
                                           Přílohy k pozvánce: Jednací a volební řád
                                                                            Zásady činnosti
                                                                            Kandidátky – formuláře
                                                                            Pozvánku na večerní „veselici“ – Hájek
  1. Různé
 
-         předsednictvo odsouhlasilo nákup smuteční věnce – umrtí - Miroslav Procházka
-         předsednictvo odsouhlasilo na základě žádostí klubů přidělení finančních prostředků z dotace MŠMT na opravu a údržbu loděnic:
                                                       dotace                  vl.zdroje              celkem
KV Starý Kolín                           60.000,-                   26.000,-              86.000,-
KV Kočov                                   35.000,-                   15,000,-              50.000,-
KV Kotva Plzeň                            5.000,-                     2.000,-                 7.000,-
KV Temelín                                 84.000,-                   36.000,-             120.000,-
KV RK Stan                               100.000,-                  43.000,-             143.000,-
                        KV RK Hodonín                          60.000,-                  26.000,-               86.000,-
                        KV Deli Lovosice                        67.000,-                30.000,-               100.000,-
                        C E L K E M                              411.000,-               178.000,-              592.000,-
-         Předsednictvo bylo seznámeno se závěrem komise rozhodčích – ná základě jednání o protestu podaného v Čuňovu – ČP R4 : výsledky dosažené v závodě jsou platné
Příští zasedání předsednictva se bude konat 25.9.2007 v 16,30 hod na sekretariátě svazu
Zapsala: Heralová                                            
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting