Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 4_2007

Zápis ze zasedání rady raftingu dne 18.8.2007 v Českém Vrbném
Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVoČR 4/2007
České Vrbné, 17. srpna 2007
Přítomni: Stanislav Hájek, Martin Procházka, Libor Polák, Zbyněk Netopil, Karel Harbáček,
Vratislav Šembera
Hosté: ---
Omluveni: Robert Kazík
 
 
A. Mistrovství světa 2007 v Koreji
· Rada zhodnotila účast reprezentačních posádek na MS 2007 v Koreji. Konstatovala, že MS bylo z pohledu SVoČR i z pohledu raftingu v České republice velmi úspěšné.
· Rada blahopřeje reprezentačním posádkám k medailovým úspěchům a děkuje jim za vynikající reprezentaci svazu, českého raftingu a České republiky.
· Rada schválila finanční odměnu pro reprezentanty ČR na MS 2007 v Koreji ve výši 100 € na osobu.
· Rada se pokusí jednáním se zástupci České televize prosadit záběry z MS do dalšího vysílání ČT, například do pravidelného ročního souhrnu sportovních úspěchů. (Standa Hájek)
B. Příspěvek na SP
· Rada odsouhlasila příspěvek pro posádku WD WC Prostějov na závody Světového poháru v Indonésii z příslušné kapitoly rozpočtu. Výše příspěvku bude 105 000 Kč.
C. IRF
· Rada opakovaně vyjádřila nesouhlas s požadavkem IRF, aby pořadatelé mezinárodních závodů (EP, SP) odváděli na účet IRF za každou startující posádku poplatek. V tomto ohledu Rada podpořila a schválila dosavadní postup Standy Hájka.
D. Konference delegátů SVoČR
· Standa Hájek seznámil radu se závěry přípravného předsednictva. Všechny kluby dostaly podklady poštou.
· Rada se dohodla, že každý její člen přednese na shromáždění delegátů zpávu z oblasti raftingu, o kterou se stará a kterou řídí.
· Ve večerních hodinách bude vyhlášen Český pohár v raftingu 2007 a předána odměna reprezentantům ČR za úspěchy na MS 2007.
E. Mistrovství Evropy 2008 – Rakousko, Salza (R4,R6)
· Rada diskutovala případnou pomoc pořadatelům s uspořádáním ME.
· Libor Polák informoval Radu o tom, že v rámci EP na Trnávce předají Rakušané své požadavky na zabezpečení člunů a na pomoc s organizací.
· Rada konstatovala, že je potřeba zachovat dosavadní model spolupráce s firmou Gumotex.
· Doplňující informace po EP Trnávka: Rakušané by chtěli pomoci s koupí 10 ti člunů Pulsar a jednáním s Gumotexem o ceně výměnou za sponzorskou exklusivitu. Dále potřebuje od rady raftingu předložit nabídku na zapůjčení 16 ti člunů SvoČR pro tuto evropskou událost.
F. Propagační kalendář SVoČR
· Ani na opakované výzvy nikdo z pramicových klubů a funkcionářů nedodal podklady (fotografie) pro chystaný propagační kalendář SVoČR. Rada proto pověřila Standu Hájka, aby další tvorbu kalendáře finalizoval s materiálem z prostředí raftingu.
· Kalendář vyjde v nákladu 500 kusů za celkovou sumu 41 000,- Kč. Tisk provede firma Luďka Lernera.
· Tomáši Slovákovi bude vyplacena požadovaná částka 3000,- Kč za dodání fotografií z MS v Koreji.
G. Následující jednání Rady raftingu
· Další jednání Rady raftingu proběhne v období před konferencí SVoČR. Konkrétní termín a místo budou upřesněny.
Dne 20. srpna 2007 vypracoval: Vratislav Šembera
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting