Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu SVoČR 6/2004

Zpráva ze zasedání rady raftingu SVoČR 6/2004 v Praze 5. října 2004.

Přítomni: Stanislav Hájek, Martin Procházka, Karel Harbáček, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Vratislav Šembera, Robert Kazík
Hosté: Hana Heralová

 1. Informace z jednání Předsednictva SVoČR
  • Standa Hájek podal informace z posledního jednání Předsednictva SVoČR
 2. Hodnocení a výsledky Českého poháru 2004, Ligy mládeže, Ligy veteránů
  • Konečné pořadí posádek ČP
   Muži: 1. Hájos, 2. W&D WC, 3. W&D BM, 4. W&D Prosport, 5. Ježek tým
   Ženy: 1. Jezinky B, 2. Tygříci, 3. Kočičky
   Mládež: 1. Georgia Ká…servis, 2. Jiskra Havlíčkův Brod, 3. W&D junioři      
   Veteráni: 1. KV Hodonín, 2. W&D veteráni, 3. Temelín+Hastrman
 3. Společenský večer SVoČR  a vodácká merenda
  • Termín: 20. listopadu 2004, místo konání: Želiv
  • Pozvánky rozešle Hanka Heralová
  • Ceny připraví Rada raftingu po mailových konzultacích
 4. Internetové stránky svazu
  • Rada konstatovala, že stránky www.svocr.cz nefungují dostatečně aktuálně Robert Kazík předá přístupová práva a kódy sekci pramic
 5. Časomíra na závodech ČP a MČR
  • Rada konstatovala spokojenost s novinkou uplynulé sezóny -  zajištění profesionální časomíry  pro všechny seniorské závody ČP a MČR ve slalomu a sprintu (firma Spoje Pelhřimov)
  • Zbyněk Netopil navrhl rozšířit tuto praxi i na závody ve sjezdu. Rada s návrhem souhlasila s tím, že pro  zajištění časomíry na sjezdové závody osloví klub KV Mladá Boleslav
  • Martin Procházka ve spolupráci s Honzou Procházkou vypracuje pro Radu ekonomický návrh
 6. Změna názvu závodů juniorů a veteránů
  • Martin Procházka navrhl, aby počínaje závodním obdobím 2005 byl seriál závodů Liga mládeže (veteránů) přejmenován na Český pohár juniorů (veteránů). Rada s návrhem souhlasila.
  • Vráťa Šembera připraví v souvislosti s touto změnou případné změny či doplňky Pravidel raftingu a předloží je ke schválení Předsednictvu SVoČR.
 7. Termínová listina 2005 – závody ČP a MČR
  • Martin Procházka představil první návrh termínové listiny pro rok 2005
  • Diskuse proběhla o event. uskutečnění jednoho ze závodů ČP ve slalomu a sprintu v Čuňovu, zatím však není jasný pořadatel. Rada v této věci rozhodne do konce listopadu.
  • Rada schválila návrh Martina Procházky na zvýšení počtu  závodů v Českém poháru juniorů a veteránů z původních 3 na 4 v každé disciplíně. 
  • Seniorské kategorie
   Český pohár – slalom, sprint
   Rada zatím definitivně nerozhodla, který z navržených závodů bude v následující sezóně zařazen do seriálu Českého poháru
   Český pohár – sjezd
   Do Českého poháru budou zařazeny v roce 2005 tyto závody: Kamenice I, Kamenice II, Labe, Lipno (Vltava, Čertovy proudy)
   Mistrovství ČR – sjezd
   Statut MČR 2005 přidělila Rada těmto závodům: Ženy – Labe, Muži – Lipno (Vltava, Čertovy proudy)
   Mistrovství ČR – slalom, sprint
   Statut MČR 2005 přidělila Rada těmto závodům: Trnávka
  • Kategorie juniorů a veteránů
   Český pohár juniorů (veteránů) - sjezd
   Do Českého poháru juniorů (veteránů) budou zařazeny v roce 2005 tyto závody: Sázava I, Sázava II, Kamenice (Jesenný) I, Kamenice (Jesenný) II
   Český pohár juniorů (veteránů) – slalom, sprint
   Do Českého poháru juniorů (veteránů) budou zařazeny v roce 2005 tyto závody: Roudnice, Vír, Trnávka, České Vrbné
   Mistrovství ČR juniorů (veteránů)
   Rada zatím definitivně nerozhodla, kterému z navržených závodů bude v následující sezóně přidělen statut Mistrovství ČR.
 8. Termínová listina 2005 – nominační závody R6
  • Zbyněk Netopil navrhl změnit počet nominačních závodů na 1 sjezd + 1 slalom + 1 sprint
  • Rada návrh neschválila a rozhodla o zachování stávající koncepce (2 sj. + 2 sl. + 2 sp.)
  • Rada schválila tyto nominační závody R6: Sjezd – Labe, Kamenice I (sobota), Slalom, sprint – Trnávka (podzim), Čuňovo
 9. Evropský pohár 2005
  • Rada se shodla na těchto návrzích, které zástupci SVoČR předloží  ostatním pořádajícím zemím:
   1. pořadatel každého závodu EP vyvěsí na webových stránkách nejdéle 3 dny před zahájením závodu startovní listinu
   2. ve startovní listině budou posádky uvedeny pod stejným názvem, pod jakým se k závodu přihlásily
   3. Rada schválila tyto české závody EP:
    R6 – Trnávka (sprint, slalom, sjezd)
    R4 – Lipno (sjezd), Trnávka (slalom, sprint)
 10. Mistrovství Evropy R4 2005
  • Rakušané souhlasí s českým návrhem, aby v roce 2005 Rakousko uspořádalo ME R4. Rakouská strana však závod uspořádá s podmínkou, že závod proběhne v rámci plánovaného rakouského závodu EP (časový a místní rámec,  pravděpodobný termín květen 2005).
  • Aby bylo vyhověno pravidlům IRF, je nutno prosazovat důsledné oddělení závodů ME od závodů EP. Vyjednáváním v této věci byl pověřen Zbyněk Netopil.
 11. Nominace pro MS 2006
  • Rada upřesnila pravidla pro nominaci na MS 2006 v Ekvádoru takto: na MS 2006 bude nominována ta z dvojice českých posádek, která se v celkovém pořadí všech účastníků předmistrovského závodu v Ekvádoru (podzim 2005) umístí lépe.
 12. Přidělení člunů R6
  • Rada schválila přidělení svazových člunů R6 podle požadavků klubů
  • Rada se shodla, že na základě zkušenosti z uplynulé sezóny bude posádce klubu CVoK Pardubice člun přidělen podmínečně s výslovným upozorněním, že člun nelze využívat pro komerční účely. V případě porušení tohoto pravidla bude člun oddílu neprodleně odebrán bez nároku na vrácení kauce.
 13. Půjčovné za čluny R6 při závodech EP
  • Rada raftingu rozhodla, že čluny R6 se budou při českých závodech EP půjčovat zahraničním posádkám za symbolický poplatek. Výše poplatku bude stanovena pro jednotlivé závody směrnicemi pro daný rok. Zodpovídá Zbyněk Netopil.
 14. MČR 2004 ve sjezdu mužů a ČP na Lipně
  • Závod ČP a MČR 2004  ve sjezdu na Čertových proudech pod Lipnem proběhl bez problémů a ke spokojenosti svazu, MŽP, ČIŽP,  místních orgánů samosprávy i ekologických organizací. SVoČR tak získal kredit schopné organizace
  • Rada vyjádřila uspokojení s průběhem závodu a vyslovila poděkování všem zainteresovaným funkcionářům a organizátorům
 15. Školení a zkoušky guidů pro komerční rafting
  • Robert Kazík informoval o průběhu a úspěšnosti školení a zkoušek vůdců komerčního raftingu v uplynulém roce. Finančně bude celá akce dořešena do konce kalendářního roku (zodpovídá Robert Kazík a Hanka Heralová).
  • Rada zvažovala další možný postup ohledně získání celostátní akreditace pro program vůdcovských zkoušek.
 16. Další zasedání Rady raftingu
  • Rada se sejde k dalšímu zasedání dne 20. listopadu 2004 v Želivi. Hodina bude upřesněna.

Dne 11. října 2004
Vypracoval: Vratislav Šembera

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting