Kanoe.cz

Zápis z RADY RAFTINGU 3

Zápis ze zasedání rady raftingu 4.5.2007 na Žalý. Přítomni: Hájek,Netopil, Šembera, Procházka, Polák. Omluveni: Kazík , Harbáček
A. Časomíra · Martin Procházka informoval Radu o stavu časomíry. Mladá Boleslav zažádala o zkušební zápůjčku systému datových přenosů pro účely bezdrátového přenosu dat mezi fotobuňkou a počítačem. Pokud se systém osvědčí, Rada souhlasí s jeho zakoupením z prostředků, které v rozpočtu na časomíru zbyly (cca 60 tis. korun).
· Standa Hájek požádal o zapůjčení 2 párů vysílaček Motorola pro potřeby reprezentace na MS v Koreji.
B. Problém na LABI
· Zbyněk Netopil informoval Radu, že v pátek 4. května 2007 (v předvečer konání ČP na Labi) proběhla kontrola z MŽP na dodržování podmínek výjimky udělené pro konání závodů na Labi. Po obtížném a zdlouhavém vyjednávání zástupců SVoČR a ČSK s kontrolory MŽP nakonec došlo k dohodě, že závod v sobotu proběhne., ale zpráva kontrolorů bude obsahovat doporučení pro nepovolení závodů v příštích letech.
· Závěr: Nutno iniciovat jednání mezi zástupci SVoČR a ČSK na straně jedné a MŽP na straně druhé za účelem dojednání podmínek pro konání závodů v příštích letech.
C. Závody v Čunovu
· Čluny – Karel Hrbáček písemně informoval Radu, že na výzvu k zapůjčení člunů Colorado pro závody v Čunovu zareagoval 2 kluby. Rada se na místě dohodla, že RK STAN poskytne 4 čluny, WD Prostějov 4 čluny a Mladá Boleslav 3 čluny. Tím je problém člunů vyřešen.
· Ceny – ceny pro závody R4 v Čunovu zajistí Zbyněk Netopil v hodnotě cca 2krát 2000,- Kč a 2krát 1000,- Kč (pro 1.a 2. místo v kategorii mužů a v kategorii žen).
D. Konference delegátů
· Standa Hájek informoval Radu, že Předsednictvo SVoČR odsouhlasilo konání Konference delegátů SVoČR dne 20. října 2007 v Želivi.
· Rada prodiskutovala možné změny volebního systému na konferenci.
E. Evropské poháry Salza · Reprezentační posádky si vyzvednou peníze na startovné u tajemnice svazu.
· Libor Polák informoval Radu o zajištění člunů na závody EP v Rakousku.
· Posádky, které nejsou reprezentační, ale vezou do Rakouska větší množství člunů, budou mít hrazeno startovné a přiměřené náklady na dopravu člunů.
F. Zástupce ČR na IRF kongresu v Koreji
· Do 24. května 2005 se Rada shodne na jménu zástupce, který bude zastupovat ČR na konferenci IRF v Koreji.
G. Rozpočet
· Standa Hájek informoval Radu, že státní peníze na mládež a reprezentaci byly významně poníženy o cca 150 tis. korun. Současně navrhl zachovat výdajovou část rozpočtu a chybějící finanční prostředky krýt z loňského přebytku.
· Rada nově upravený rozpočet schválila.
 
H. Různé
· Byla uzavřena smlouva o účasti České televize na MS v raftingu v Koreji.
· Kromě aktuálních příspěvků do ČTK bude 14. července 2007 odvysílán na programu ČT 4 půlhodinový pořad o MS.
I. Následující schůze rady raftingu
· Další jednání Rady raftingu proběhne 16. června 2007 v rámci závodů na Trnávce.
 
 
Dne 8.5.2007 vypracoval : Vráťa Šembera
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting