Kanoe.cz

ZÁPIS Z PŘEDSEDNICTVA č.2 _ 26.4.2007

Předsednictvo – po internetu

  1. Kontrola plnění úkolů z uplynulé rady

- Vytvoření kalendáře na rok 2008

návrh rady raftingu: velikost kalendáře – čtverec 42 cm x 42 cm (čtverec z A3)

13 listů – včetně titulní strany + poslední strana

Do konce května dodat na svaz fotografie – možno i na CD s větším rozlišením, info Zdeněk Proks

Dodat na svaz nabídky na grafickou přípravu pro tisk

Tiskaře máme

- předsednictvo odsouhlasilo – pro Táborský, Hájek Novák

nevyjádřil se Lahodný, Kazík

- Nesplacené půjčky

Heralová – písemně vyzvala všechny dlužníky k úhradě nesplaných půjček

Předsedové klubů zaslali na svaz návrh splátkového kalendáře – předsednictvo odsouhlasilo splátkové kalendáře

- Pravidla pro závodění pravidla raftingu jsou na internetu

pravidla pramic – jsou na internetu

Organizační řád raftingu a pramic předložen - předsednictvo odsouhlasilo

Propozice na závody raftingu i pramic jsou na internetu – předsednictvo odsou-

hlasilo

- Konference

Heralová – telefonicky zjišťovala u jednotlivých klubů, který termín a kde jim to bude vyhovovat lépe – výsledky v příloze

Na základě průzkumu v klubech se Konference bude konat 20.10.2007 v Želivu – předsednictvo odsouhlasilo pro Táborský, Novák, Hájek

proti – Kazík

nevyjádřil se - Lahodný

- Gumotex – představenstvo Gumotexu neodsouhlasilo zvýšení podpory raftingu pro letošní rok – podpora zůstává stejná jako v roce 2006

- Spoje Pelhřimov – počtáři – Hájek předal na svaz podepsanou smlouvu

Hájek prohovořil možnost připojení na registr vytvořený pro ČSK DV

Spoje Pelhřimov se pokusí udělat nabídku pro náš svaz

  1. Různé

- Kazík – informace

MŠMT – zastoupené p. Dobešem souhlasí s postavením Svazu vodáků ČR, jako jediné organizace oprávněné k provádění zkoušek guidů dle systému IRF. Platí od obtížnosti WW 3 ve dvou úrovních – národní a mezinárodní licence

Nutnost vydat pracovní knížky pro guidy – úhrada svaz – náklady na vydání pracovních knížek budou na svaz vráceny po provedení školení

Další informace od Kazíka – v květnu proběhne vzdělávací kongres ke školení guidů systému IRF – ve Francii

- Hájek – informace o přípravě MS

Startovné uhrazeno

Registrace posádek hotová

V současné době probíhá jednání s organizátorem MS o nákladech na ubytování a na letenky

Tajemnicí IRF byl potvrzen Vladimír Naděje jako mezinárodní rozhodčí

Celkový počet české výpravy je 22 lidí včetně 2 x televize

Příští předsednictvo – návrh - 22.5.2007 (jediný týden, kdy je přítomen Robert Kazík)

Zapsala: Heralová 26.4.2007

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting