Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 01/06 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 14.1.2006

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 14.1.2006 v Praze.

Zápis 01/2006

ze schůze VV ČSK DV konané dne 14.1. 2006

Přítomni:         Pollert J., Roleček, Rolečková, Knebel, Pultera, Crha, Kratochvíl, Eichler
Omluven:         Šamánek, Pišvejc,
1.         Kontrola zápisu z minulé schůze. Zápis byl doplněn o některé body dle připomínek členů Výboru.
2.         Příprava Konference ČSK DV
            - moderátor – J.Kratochvíl
            - volby komisí  mandátové a návrhové,
            - pořadí jednotlivých zpráv
3.         Výbor ČSK DV nesouhlasí s předloženým návrhem statutu revizní komise ČSK DV a s některými body ve zprávě RK.
4.         Finance 2006 – dne 17.1.2006 proběhne oponentura finančního dotazníku ČSK pro rok 2006. Výbor žádá o zapsání předfinancování ČSK do zápisu oponentury a také požadavku na podporu schváleného MS 2006
5.         Podána informace o stavu financí a přehledu čerpání pro Konferenci ČSK DV
6.         Odměny členům Výboru budou vyřešeny po obdržení financí od MŠMT ČR. Sekretariát odešle odměňovaným potvrzení z účtárny pro zdanění.
7.         L.Rolečková informovala Výbor o jednání sjezdové komise ICF (odstoupení předsedy V.Ciriniho, MS 2006 atd.)
 
Zapsal: Eichler
 

Momenty sportu

Momenty sportu