Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/13 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 16.12.2013

 doc - Zde je zápis ke stažení

Zápis 06/2013

ze schůze VV ČSKDV konané dne 16.12. 2013

 

Přítomni: Pollert J., Roleček L., Jílek L. , Šamánek B., Šedivá I., Kneblová H., Kutá L., Prskavec J., Pultera J., Eichler I.

Omluveni: Kratochvíl J., Knebel R.

Kontrola zápisu 05/2013

 

 • Zahájení předseda
 • Doúčtování 100.let – trvá; schvaluje VV ČSK
 • Externí účetní firma – projednáno s J.Boháčem (sekretář ČUS)je v řešení - trvá
 • Řešení PR ČSK - trvá
 • Školení trenérů – trvá
 • Kratochvíl – Přikryl – trvá
 • K bodu ozvučení tratí ve sjezdu (sprintová trať) – dojednáno s Results.cz

 

Předseda:

 • Předseda - komentoval vyjádření k oslavě 100.let v Betlémské kapli.
 • Anketa – „Kanoista ČSK“ 2013 společně se sekcí rychlost na 9.1.2014 – informace.
 • Předseda - účast na zádušní mši za U.Feldhoffa v lednu 2014 a v dubnu 2014 na účast na 100.let německé kanoistiky.

 

Místopředseda:

 • Poděkování za uspořádání obou akcí „Kanoista roku“ v Olomouci a akce ke 100.letům v Betlémské kapli. Vyjádřil svůj názor, že na akci k výročí 100.let scházely informace o sjezdu.
 • . Komentář H.Kneblová, Šamánek. Členové Výboru zašlou své náměty k případným úpravám webu na sekretariát. Sekretář domluví podmínky spolupráce se S.Ježkem.

 

 

 

 

Závodní komise:

 

 • Informace o jednání ZK 22.11.2013 a přípravě Termínové listiny 2014. K hlavním závodům ČSKDV již doplněny závody na Moravě. Příprava Směrnic pro závodění 2014 a návrhy na úpravu (C2 ž a C2mix). Výbor bere na vědomí. Při přípravě Termínové listiny (pořadatelé veř. závodů mají doplnit do 31.12.2013).
 • Dotaz na termín pořádání veřejných závodů v termínu pořádání SP ve slalomu. Výbor rozhodl hlasováním 4:2 pro nepořádání veřejných závodů v době konání závodů SP ve slalomu v ČR.
 • Přednesen požadavek R.Knebela za pořadatele UP Olomouc o navýšení příspěvku pořadateli akce „kanoista roku“ z Olomouce o dalších 50.000,-Kč. Výbor znovu projedná.
 • Navýšení rozdělování dotace na oddíly – navýšení odměny pro pořadatele závodů slalomu a sjezdu v jeden den na 5.000,-Kč.
 • Návrh na článek: „Závody malého rozsahu ve všední den jsou nepostupové a nezískávají se zde VT“ – Výbor souhlasí.

 

Komise rozhodčích:

 • Předsedkyně KR předložen návrh směrnic pro činnost rozhodčích a úpravu odměn za činnost rozhodčích. Výbor bere informaci na vědomí a prozatím souhlasí. Konečná verze financí pro činnost rozhodčích bude schválena po finálním oznámení rozpočtu ČSK DV cca na schůzi v měsíci březnu 2014.

 

 

Trenér RD – slalom:

 

 • Informace o spolupráci s firmou Galasport. Z TV přenosy v ČT je nutné zaplatit a tak je postavena smlouva s firmou. Předložil požadavek na umístění loga firma na číslech při ČP – souhlas.
 • Pultera informoval o konferenci trenérů ICF. Pošle zápis členům Výboru. Na OH 2016 budou stejné kategorie jako na OH 2012. Kvalifikace na OH bude stejná jako na MS 2015 – Londýn a ME 2016 v L.Mikuláši.

 

Trenér RD – sjezd:·
R.Knebel - omluven

 

 

Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:

 • Omluven – členům Výboru předána informace o složení SCM pro rok 2014 a složení a programu RD juniorů 2014.

Trenér U23:

 • Předložena kritéria pro RD U23 - schváleno
 • Potíže závodníků této kategorie na VŠ (kolize termínů se studiem a závody MS)

 

Zástupce oddílů - Čechy:

 

 

Zástupce oddílů - Morava:

 • Vyúčtování dotace na oddíly – krátký termín pro vyúčtování. Navrhuje odeslat peníze předem a oddíly dodají vyúčtování. Výbor navrhuje odeslat informaci o výši dotace po schválení rozpočtu ČSK DV tj. cca v polovině roku. Po oznámení a schválení rozpočtu budou oddílům rozeslány také dotační smlouvy.
 • Požadavek na přidání článku do Směrnic - Překročení časového programu = sankce pro pořadatele – odpověď H.Kneblová - Výbor nesouhlasí.
 • Kategorie C1ž předat body do žebříčku C1ž i při startu v C1 společně s muži – Výbor nesouhlasí
 • Start předžáků ve 2 kategoriích –Výbor souhlasí

 

Kontrolní a revizní komise:

 

 • Kratochvíl – dojedná funkci metodika svazu – trvá.
 • Dotaz na předpisy ZK k zveřejňování rozpisů na webu a případné sankce za toto nedodržení – odpověď H.Kneblová.

 

Sekretariát:

 

 • Informace – rozpočet – sekretář sepíše odpověď na komentář R.Knebela rozešle členům Výboru.
 • Dotace oddíly – termín dodržet. 16.12. max. doručení – souhlas, jinak nevyplácet. Zbytek převést do dotace oddílů 2014. Vyrozumět oddíly bez dotace – sekret.
 • Urbanová – žádost o výjimku pro ČP a NKZ – Výbor souhlasí s názorem ZK.
 • Žádost Přikryl – SCM. Informace J.Kratochvíl – pošle oficiální odpověď na svaz a sekretář odešle panu Přikrylovi.
 • Konference – ČSK DV – termín 25.1.2014. Návrh na pozvání delegátů na vlastní náklady. Jílek navrhl revokovat usnesení Konference 2013, aby se trenéři mohli, či museli zúčastnit schůzí Výboru ČSK DV. Otázky rozpočtu za účasti trenérů RD.
 • Přednesena informace o stavu nominace českých rozhodčích na MS 2014 – L.Rolečková na MSJ, na MS dospělých nikdo. Sekretář odešle dopis na ICF s dotazem, proč je v současné době tento stav nominace českých rozhodčích.
 • ICF zaslala fakturu na 1050 EUR na úhradu rozhodčích při MS ve slalomu v Praze. Sekretariát odešle dotaz na tuto úhradu, přestože pořadatel uhradil náklady na rozhodčí z celého světa – sekretář odešle dotaz na ICF k tomuto postupu vůči pořadateli.
 • Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční v lednu 2014. Bude určeno po dohodě s předsedou.

Zapsal: Eichler                                                                                                                                                                                                         Schválil:Pollert