Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/13 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 4.11.2013

 

 

Konečná verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 4.11.2013.

Zápis 05/2013

ze schůze VV ČSKDV konané dne 4.11. 2013

Přítomni: Pollert J., Roleček L., Jílek L. , Šamánek B., Kratochvíl J. ,Knebel R., Šedivá I., Kneblová H., Kutá L., Prskavec J., Pultera J., Eichler I.

Omluveni:

Kontrola zápisu 04/2013

 • Zahájení předseda
 • Námět pro VV ČSK – rozpuštění zbytku z oslav 100 let – do rozpočtu sekcí – projedná předseda na Výboru ČSK.
 • Řešení rezervy rozpočtu pro nepředvídané výdaje. Čerpání pouze na základě rozhodnutí Výboru ČSK DV s přednostním čerpáním na MSJ+U23 – AUS.
 • Seminář ČOV k zviditelnění sportu v ČT - účast
 • Schůze ZK – 22.11.2013 – trenéři dodají podklady

Předseda:

 • Předseda navrhne Výboru ČSK možnost externí účetní firmy pro zpracování účetnictví.
 • Sekretář ČSK DV dodá kompletní tabulku s konečnými čísly, které sedí s účtárnou a jednotlivými středisky.
 • Registrace členů ČSK – nezávodícím členům navrhuje svaz 1,-Kč. Nutná pečlivá registrace reálných členů ČSK. Podmínka dotací od MŠMT ĆR. Projedná ZK
 • Okresní sdružení – bude řešeno dle požadavků jednotlivých krajských a regionálních sdruženích.
 • Předseda kladně ohodnotil účast J.Volfa jako zástupce RSC Dukla na jednání RR SCM.

Místopředseda:

 •  L.Roleček přednesl informace od L.Rolečkové ze sj.komise ICF - Posuny termínů SP 2014.
 • Informace o volných termínech pro organizaci sj. závodů.
 • Informace ze sj. komise, která předložila návrhy na změny pravidel ICF.

Závodní komise:

 • H.Kneblová - vyúčtování soutěží ČSK DV a zjednodušení smluv na pořádání závodů připraví předsedkyně ZK + předsedkyně komise rozhodčích.
 • Sekretariát zaurguje Pardubice o vratku za závody v Č.Vrbném – kontrola v účtu.

Komise rozhodčích:

 • Přednesen návrh na zvýšení odměny rozhodčích – návrh na navýšení vrchní rozhodčí 700,-Kč a ostatní 500,-Kč/den – bude projednáno na schůzi ZK.

Trenér RD – slalom:

 • J.Pultera předložen návrh odměn RD 2013 - nejvyšší částka od roku 1996 z rozpočtu RD slalom - souhlas.
 • Informoval o změnách ve složení TR RD slalom – J.Volf a L.Kubričan – zástupci Dukly.
 • Příprava zimního VT v Al Ain – Dubaj 2014.

Trenér RD – sjezd:

 • R.Knebel - informace k "Kanoista roku" 2013. Příprava hlasování, které ma začít v průběhu listopadu. 
 • Žádost na ZK – ozvučení při závodech ve sj. minimálně v délce 200m, ideálně po celé trati.
 • Žádost na komisi rozhodčích - informovat při rozhodování hlídek (reklamace rozhodování hlídek v Českých Budějovicích, Valašské Meziříčí, Čeňkova Pila)
 • Výbor děkuje pořadatelům ve Valašském Meziříčí za velmi kvalitní uspořádání závodů
 • Kritika vyhlášení výsledků při závodech. Nutnost zlepšit „kulturu“ organizování závodů (vyhlášení apod.) Následně by bylo možné zajistit partnery pro svaz. – komentář L.Jílek, J.Prskavec k MČR ve slalomu – R.Knebel pošle členům Výboru k posouzení a dalším návrhům. B.Šamánek – připomínky k návrhům.
 • Předložen návrh odměn za výsledky 2013 za ME + MS dle schválených pravidel TR RD - souhlas.
 • Návrh odměn za výsledky v roce 2014 - souhlas
 • Návrh na složení RD sjezd do nominace 2014 – souhlas
 • Výbor poděkoval L.Rolečková za práci ve sj.komisi ICF.

Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:

 • J.Kratochvíl infromoval o jednání RR SCM. Nebylo vše uzavřeno, čeká se na žebříčky od ZK. Dále řešeny návrhy termínů závodů 2014.
 • VT – testy juniorů v Račicích – informace.
 • Info k MSJ USA – účast některých závodníků se řeší (příspěvek cca 30-40 tis. Kč)
 • RDJ sjezd – účast na MZ v Ardeche – FRA.
 • Školení trenérů 2014 (pokud bude dostatek zájemců proběhne speciální část školení).

Trenér U23:

 • J.Prskavec informace o MSJ a U23 - AUS - rezervace letenek pro lidi (34.000,-Kč/osobu) i lodě je předběžně provedena, řeší se auta a ubytování. Odlety cca 7.-8.4.2014. Pobyt cca 3 týdny včetně soutěže.
 • Navrhuje spolupracovat s K.Stachem na využití sl. a sj. žebříčků a zpracování databáze a el.přihlášek apod. Komentář B.Šamánek a L.Roleček.

Zástupce oddílů - Čechy:

 • I.Šedivá - bez připomínek

Zástupce oddílů - Morava:

 • B.Šamánek - bez připomínek

Kontrolní a revizní komise:

 • L.Jílek přednesl návrh na přizvávání A.Maškové k informacím z jednání sl.komise ICF.
 • Dotaz na M.Bílý – dotaz na funkci „metodika“ svazu - dojedná J.Kratochvíl (spolupráce + odměna)

Sekretariát:

 • Žádost T.Renčín – přeměnu názvu – Výbor trvá na používání oficiálního názvu dle registrace u MV. Oddílu zůstanou originál registrační čísla.
 • Pamětní listy – odpověď od 12 oddílů – urgence.
 • Urbanová – výjimka ne – Výbor souhlasí s názorem ZK.
 • Žádost Přikryl – SCM. Informace J.Kratochvíl – pošle oficilení odpověď na svaz a sekretář odešle panu Přikrylovi.
 • Dopis Policie ČR – J.Šťastný, informace J.Kratochvíl. Bude dořešeno na reg.radě SCM VČ.
 • Informace ke knize k výročí – v tiskárně, hotova v nejbližších dnech.
 • Pozvánky na sl. zasedání ke 100.letům – potvrzeny jen některé. Potíže s VIP (odřekl ministr MŠMT, předseda senátu, )
 • Odpověď ředitel ADV na svazovou stížnost na chování komisařů ADV ČR při MS v Praze.
 • Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční v prosinci 2013. v Praze na Strahově. Předseda sdělí termíny do konce listopadu a sekretariát rozešle pozvánku.

Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert

                                                                                                        

                                                                                                        

docxZapis_05-2013.docx30.46 KB09/12/2013, 09:29