Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 01/12 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 21.1.2012

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 21.1.2012.
Zápis 01/2012
ze schůze VV ČSKDV konané dne 21.1. 2012
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Kratochvíl, Roleček L., Rolečková L.,Šťastný J. Crha R., Bílý M., Eichler I.
Omluven: Knebel R.
Konference ČSK DV 2012
- Projednána příprava jednání Konference ČSK DV 2012
- Návrh složení komise návrhové – Rolečková, Říha, Křempek
- Návrh složení komise mandátové – Sadílková, Jílek, Kratochvílová
- Předseda požádal členy Výboru o maximální stručnost při přednesení zpráv
Kontrola zápisu 06/2011
- Vyjádření KRNAPu k průběhu závodů ve Š.Mlýně – stále jsme neobdrželi vyjádření – sekretariát pošle žádost na ing.Slavíčkovou
-
Předseda:
·         Předseda informoval o jednání předsedů svazů ČSTV a přípravě mimořádné VH ČSTV dne 28.1.2012 v Nymburce. Kandidát na předsedu ČSTV – JUDr.Jansta (předseda ČBF). Na návrh sekce rychlost bude předložena kandidatura J.Pollerta za člena Výkonného Výboru ČSTV – souhlas.
·         Předseda požádal L.Rolečkovou o zaslání dopisu na ECA s omluvou pro nedodržení termínu pro nominaci rozhodčích na závody ECA 2012.
·         Na základě informací sekretariátu byla projednána žádost oddílu Loko Plzeň o zaslání dotace, přestože nebyl dodržen termín pro odevzdání. Výbor odsouhlasil vyplacení dotace s varováním pro oddíl, že pokud by k podobné situaci ještě došlo bude finančně sankcionován.
·         Pollert informoval o setkání svazů ECA v Bratislavě dne 2.12.2011 a o návrzích předsedy ICF J.Perureny.
·         Předseda požádal o projednání situace s anketou „Kanoista roku“ na příští schůzi.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 28.3.2012 od 14 hodin v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                           Schválil:Pollert