Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 04/11 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 27.6.2011

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 27.6.2011.
Zápis 04/2011
ze schůze VV ČSKDV konané dne 27.6. 2011
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Roleček L., Crha R., Bílý M., Kratochvíl J.Eichler I.
Omluveni: Knebel R, Šťastný J., Pultera J., Rolečková L.,
Host: V.Ouředník
Vedoucí střediska ASC Dukla V.Ouředník seznámil členy Výboru se stavem výstavby loděnice Dukly v Brandýse n.L. a požádal Výbor svazu o podporu tohoto investičního záměru na MŠMT ČR. Výbor snahu Dukly podporuje a sekretář spolu s V.Ouředníkem připraví dopis, který bude odeslán na vedení MŠMT ČR.
Kontrola zápisu 03/2011
- Kniha ke 100.letům ČSK – J.Pollert také oslovil V.Odvárku a je jen třeba hlídat jeho činnost na příspěvku ke knize - Bílý
- LODM Olomouc – informace J. Kratochvíl a L.Roleček. Výbor ĆSK DV děkuje řediteli závodu R.Knebelovi za výborně připravené závody. Nejúspěšnější starší žačkou ze všech sportů se na LODM stala Amálka Hilgertová – gratulujeme. Za dva roky by se LODM měla uskutečnit v Severomoravském kraji a kanoistika by měla být zastoupena rychlostní sekcí.
- MSJ Opava – informace L.Roleček. Dle současných informací by měly být všechny disciplíny oficielní, tedy s dostatečným počtem startujících závodníků a zastoupených zemí a světadílů v kategorii.
- Medaile MSJ – sekretariát ICF dodal hymny všech členských federací a medaile by měly být dodány v nejbližší době.
- Š. Mlýn 2011 – na základě předběžné dohody s ing.Slavíčkovou sekretář osloví KRNAP s otázkou dalšího postupu.
- Dotace MŠMT ČR na akce 2011 – trvá – smlouva podepsána, čeká se na postup MŠMT ČR.
- MS sprint v Augsburgu – L.Roleček – velmi dobrý nový závod, velká divácká účast, vysoké akreditační poplatky.
- Rozpočet ČSK DV – členům Výboru byl předložen přehled přislíbených dotací z MŠMT ČR, MF ČR a ČOV a návrh rozpočtu del dohodnutých pravidel včetně rozdělení částky na jednotlivá RD – souhlas. Tabulka bude přílohou zápisu.
Předseda:
·         Předseda
·         Informace
·         Předložen Předseda informoval o závodech ve Veltrusech s tím, že požádal o zajištění „oficielního“ videa pro závody v Tróji – odpověď Bílý, Pultera, Roleček. Bílý se pokusí zajistit kameramany ze studentů FTVS.
Místopředseda:
·         L. Roleček  požádal o informaci ke školení trenérů 2011 – odpověď M.Bílý. Speciální část by se měla při dostatečném počtu zájemců (minimálně 10 osob) uskutečnit na podzim 2011.
Závodní komise:
·         R. Crha informoval o přípravě smluv s pořadateli závodů. Do ½ prázdnin budou všechny smlouvy s pořadateli rozeslány.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková – omluvena pro pracovní zaneprázdnění.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera  - omluven – závody SP 2011
Trenér RD – sjezd:
·         Omluven – dovolená
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl informoval o připravovaném listopadovém semináři pro školení instruktorů VT v Olomouci.
·         Členům Výboru byl rozeslán návrh nominace RDJ pro hlavní závody 2011 ve slalomu – souhlas. Sjezdové RD bude vyřešeno až po tomto víkendu ve Veltrusech. Nominace bude rozeslána k odsouhlasení per rolam.
·         Trenér RDJ informoval o VT v místě konání MEJ v Banja Luce – BIH.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M. Bílý informoval o problematice nového pravidla ICF pro standardizaci helem a vest, které platí od 1.7.2011 – informace z ICF – Sue Natoli.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek – bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný  - omluven účast na závodech v zahraničí
Sekretariát:
·         Sekretář informoval o dotazu pana Vancla (bývalý zaměstnanec FTVS UK, dnes Palestra) na instruktora vodní turistiky – předáno na předsedu sekce VT.
·         Sekretář požádal členy Výboru o vyjádření k žádosti oddílu SK VS Č.Budějovice na pořádání WRR závodu při akci Wave 2012. Výbor souhlasí pod podmínkou, že závody WRR budou předcházet dalším akcím v rámci Wave festivalu a že závody WRR bude odpovídat technickým parametrům závodů standardu ICF. Výbor požaduje k definitivnímu souhlasu předložení programu závodů.
·         Podána informace o přípravě výběrového řízení na nákup strojních investic (2 ks PC + software Dartfish s ovladačem.
·         J. Prskavec nominován na juniora Evropy (akce ČOV).
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční dle dohody a navržených termínů
 
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil:Pollert