Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 03/11 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 12.5.2011

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 12.5.2011
Zápis 03/2011
ze schůze VV ČSKDV konané dne 12.5. 2011
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Roleček L., Rolečková L., Crha R., Bílý M., Kratochvíl J.Eichler I.
Omluveni: Knebel R, Šťastný J.
Kontrola zápisu 02/2011
- Kniha ke 100.letům ČSK – M.Bílý oslovil V.Odvárku, který souhlasí se začleněním částí jeho diplomové práce do knihy ČSK – projedná J. Pollert v Račicích při SP
- LODM Olomouc – informace J. Kratochvíl. Výzva k naplnění všech kategorií byla rozeslána na federace.
- MSJ Opava – informace J. Kratochvíl.
- Medaile MSJ – v jednání se sekretariátem ICF.
- Stížnost D. Slovák – Výbor souhlasí se zněním stanoviska předsedy ZK – sekretariát odešle na oddíl KK Opava.
- Š. Mlýn 2011 – předseda poděkoval pořadatelům za organizaci závodu. J. Kratochvíl informoval o komplikacích se zdravotní službou, která zasahovala více jak u závodů ČP u ostatních aktivit v okolí. Předseda informoval o aktivitě sekce turistiky v rámci závodů ve Š. Mlýně. Sekretariát připraví děkovný dopis na KRNAP a případně i další zainteresované instituce. Předseda zavolá p.Kremsovi??
- Dotace MŠMT ČR na akce 2011 – trvá
- Dotaz na akreditační popl. při MS sprint v Augsburgu – L.Rolečková info
- směrnice pro cestovní náhrady – čekáme na oficielní dokumenty od ČSTV
Předseda:
·         Předseda informoval o průběhu VH ČSTV
·         Informace o jednání s generálním sekretářem ICF a zástupcem TV Migoo (FRA) o přenosech ze závodů SP.
·         Předseda požádal o vysvětlení situace kolem stavby slalomové dráhy v Brně – odpověď B. Šamánek
·         Předložen předběžný přehled plánovaných příjmů od MŠMT ČR a ČOV a také předběžný návrh rozpočtu ČSK DV. Po vyjasnění dělení mezi sekce KR a VS a dále mezi jednotlivá RD bude definitivní podoba rozpočtu rozeslána členům Výboru a definitivně odsouhlasena na příští schůzi. J. Pultera požádal o podmínku pro přidělení příspěvku SP Praha – členové RD nemusí hradit akreditační poplatek při SP v Praze. L. Rolečková přednesla dotaz na úhradu nákladů na medaile při MSJ v Opavě. Výbor projedná možnost úhrady částky na medaile pro MSJ při schvalování definitivní verze rozpočtu ČSK DV. J. Pollert požádal J. Pulteru o úhradu půjčky ČOV v letošním roce.
·         V rámci změn ve financování od MŠMT ČR rozhodl Výbor ČSK DV, že sekretář svazu Mgr. Ivo Eichler bude plnit funkci manažera reprezentačních družstev a mládeže, který zodpovídá za využití prostředků MŠMT ČR dle „Zásad“ a Renata Sadílková bude asistentkou manažera RD.
·         Předseda informoval o závodech ve Veltrusech s tím, že požádal o zajištění „oficielního“ videa pro závody v Tróji – odpověď Bílý, Pultera, Roleček. Bílý se pokusí zajistit kameramany ze studentů FTVS.
·         Předseda navrhl L. Rolečka jako člena jury při závodech MSJ Opava – Výbor souhlasí.
Místopředseda:
·         L. Roleček  informoval o dopise,který byl odeslán na federace se žádostí o naplnění všech závodních kategorií.
·         Podána informace o ošetřování závodnice Valíkové při ČP ve Š. Mlýně.
Závodní komise:
·         R. Crha požádal trenéry o dodání stavitelů tratí na všechny závody ČP – Pultera.
·         R. Crha informoval o přípravě a jednání s pořadateli závodů – smlouvy s většinou již vyřešeny.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková – bez připomínek.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o přípravě RD slalom
·         Podána informace o průběhu nominace RD
·         Schůzka po nominaci RD bude v úterý a následně odjezd na VT Seu d´Urgell. Po návratu se za 10 dnů odjíždí na ME tamtéž.
Trenér RD – sjezd:
·         Omluven – účast na ME 2011
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl – přednesl požadavek na úpravu projektu „Mládež“ a změny názvů závodů ČP na kontrolní závody mládeže. Bude řešeno dodatkem směrnic a dále pro příští období i úpravou Pravidel ČSK DV.
·         Podána informace o průběhu přípravy RDJ a začátku nominace 2011.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M. Bílý přednesl znovu požadavek na standardizaci postupu při projednávání „dotazu“ a protestu při slalomových závodech – odpověď L.Rolečková.
·         M. Bílý informoval o úpravě startovního intervalu (z 60s na 50s)v kvalifikaci při ČP v Tróji z důvodů TV přenosu – Výbor souhlasí.
·         Přednesen požadavek pořadatel SP o zapůjčení os. Auta a mikrobusu při závodech SP v Tróji – pořadatel zašle oficielní žádost – bude projednáno na příští schůzi.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek – bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný  - omluven účast ME 2011
Sekretariát:
·         Sekretář přednesl nabídku novináře V. Chalupy ke spolupráci s ČSK na funkci „mediálního poradce“. Protože v současné době tuto funkci pro svaz zajišťuje D. Knebel, svaz nebude na nabídku reflektovat.
·         Medaile pro MČR dorazily od nového výrobce s cenou 55,-Kč/ks.
·         Podána informace o zařazení V. Hradílka do programu ČOV – „Národní sportovní stipendia“.
·         Tisková konference ČSK DV se uskuteční v pondělí po uzavření nominace dne 16.5.2011.
·         J. Bican – zástupce pořadatele MČR Lipno jedná o možném navýšení kapacity vody pro závody 2001 s možností dalšího tréninku.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční dle dohody a navržených termínů
Zapsal: Eichler                                                                                   Schválil:Pollert