Kanoe.cz

Zápisy výboru

Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 23.1.2011

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 23.1.2011 a podrobný zápis z této schůze. K dispozici jsou také materiály konference ke stažení.
Usnesení mimořádné konference ČSK DV
konané dne 23. ledna 2011 v Praze na Strahově
1.     Mimořádná konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:
01.                     zprávy trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2010:
za RD slalom seniorů            -           Mgr. Jiřího Pultery,
za RD sjezd seniorů -           Mgr. Roberta Knebela,
za RD juniorů – slalom a sjezd a SCM           -           RNDr. Jiřího Kratochvíla,
za RD U23 – slalom -           Mgr. Milana Bílého
02.                     zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2010přednesenou její předsedkyní Libuší Rolečkovou,
03.                     zprávu o činnosti závodní komise za období 2010přednesenou jejím předsedou Ing. Rudolfem Crhou,
04.                     Zprávu zástupce oddílů za období 2010 Mgr. Milana Bílého
 
2.    Mimořádná konference ČSK DV schvaluje:
01.                     zprávu o činnosti Českého svazu kanoistiky na divokých vodách za rok 2010 přednesenou předsedou ČSKDV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.,
02.                     zprávu o hospodaření ČSK DV za rok 2010, o přidělení a čerpání dotací, včetně dalších příjmů a výdajů  a návrh rámcového rozpočtu na rok 2011 přednesenou sekretářem svazu Mgr. Ivo Eichlerem,
03.                     zprávu o činnosti kontrolní komise ČSK DVza rok 2010 přednesenou jejím předsedou Janem Šťastným.
04.                     Směrnice o závodění pro rok 2011 včetně jejich příloh
 
3.    Mimořádná konference ČSK DV ukládá:
01.                     Výkonnému výboru Českého svazu kanoistiky na divokých vodách provést revizi smluv ČSKDV.
02.                     Výkonnému výboru a Závodní komisi Českého svazu kanoistiky na divokých vodách zabývat se připomínkami Jana Šťastného, které přednesl ve své zprávě.
 
4.    Mimořádná konference ČSK DV souhlasí s volbou
-          delegátů na mimořádnou valnou hromadu Českého svazu kanoistů:            členovéVV ČSK DV: Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., Ing. Luděk Roleček, Ing. Rudolf Crha, Libuše Rolečková, Ing. Bohuslav Šamánek, Jan Šťastný a dále Mgr. Ivo Eichler, Vlastimil Ouředník, Michal Šťastný a Ladislav Jílek      Náhradníky na mimořádnou valnou hromadu Českého svazu kanoistů budou:        Mgr. Jiří Pultera, Mgr. Robert Knebel, RNDr. Jiří Kratochvíl, Mgr. Milan Bílý
 
Dne 23. ledna 2011
Zapsala návrhová komise ve složení: Libuše Rolečková, Mgr. Lenka Kutá, Ing. Pavel Přindiš
Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materiály z Konference ČSK DV 2011:
 - Usnesení Konference ČSK DV 2011
 - Zápis Konference ČSK DV 2011
 - Osnova zprávy předsedy ČSK DV
 - Zpráva trenéra RD slalom
 - Zpráva trenéra RD sjezd
 - Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
 - Zpráva Závodní komise ČSK DV
 - Termínová listian ČSK DV 2011 
 - Zpráva trenéra RD U23
 - Informace o školení trenérů ČSK DV
 - Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
 - Přehled čerpání ČSK DV 2010
 - Zpráva Kontrolní komise ČSK DV