Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 01/11 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 23.1.2011

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 23.1.2011.
Zápis 01/2011
ze schůze VV ČSKDV konané dne 23.1. 2011
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Knebel R., Kratochvíl, Roleček L., Rolečková L.,Šťastný J. Crha R., Bílý M., Eichler I.
Konference ČSK DV 2011
- Projednána příprava jednání Konference ČSK DV 2011
- Návrh složení komise návrhové – Rolečková, Přindiš, Kutá
- Návrh složení komise mandátové – Sadílková, Jílek, Rohan
- Předseda požádal členy Výboru o maximální stručnost při přednesení zpráv
- Návrh na nominaci delegátů pro případnou mimořádnou Konferenci ČSK – Pollert, Eichler, Crha, Roleček, Rolečková, Šamánek, Šťastný J., Šťastný M., Ouředník + 1. Náhradníci budou trenéři ČSK DV – Pultera, Knebel, Kratochvíl, Bílý.
Kontrola zápisu 07/2010
- M.Bílý – měření lodí - trvá.
- Kniha ke 100.výročí kanoistiky – zadáno jako práce studentovi FTVS
- Předseda kladně zhodnotil odezvu na zařazení J.Prskavce ml. Do ankety Sportovce roku 2010
- Kanoista roku – info J.Kratochvíl
- Finance MŠMT – info J.Pollert
- LOHDM v Olomouci – info R.Knebel
- MSJ Opava – žádost na přesun termínu. Odpověď připraví L.Rolečková a bude odesláno na Toulson, Perlwitz a Perurena.
- VT RD slalom – informace J.Pultera
- příspěvky na pořádání závodů (MSJ + SP) – čeká se na vyjádření MŠMT ČR
- Licenční program ICF – info J.Pollert
- TV magazín – Vodní sporty – v jednání
- J.Pollert komentoval stav v ČT a reakci ČOV na žádosti o zrušení programu ČT 4
- R.Knebel okomentoval návrh nominačních kritérií a odpověděl L.Rolečkovi a jeho dotaz. Nominační kritéria odsouhlasena.
- J.Kratochvíl zveřejní v nejbližších dnech veškeré materiály k RDJ 2011 na internetu. Nominační kritéria pro RDJ musela být z důvodů přesunů závodů mírně upravena.
- J.Pollert informoval o potížích antidopingové laboratoře v ČR – pravděpodobně ukončí v letošním roce svou činnost.
- Stížnost D.Slovák – odpověď na vyjádření Výboru přišla několik dnů po poslední schůzi v roce 2010. Výbor se budou touto záležitostí znovu zabývat na příští schůzi.
- Kandidatury na rok 2014 a 2015 – budou zveřejněny na internetu s výzvou potencionálním pořadatelům v ČR.
Příští schůze Výboru ČSK DV: předseda sdělí do 14 dnů možné termíny schůze.
Zapsal: Eichler                                                                                    Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu