Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/10 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 15.9.2010

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 15.9.2010.
Zápis 05/2010
ze schůze VV ČSKDV konané dne 15.9. 2010
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Rolečková L., Knebel R., Bílý M., Kratochvíl, Roleček L., Eichler I.
Omluveni: Šťastný J. Crha R.,
Kontrola zápisu 04/2010
- Š. Mlýn 2011 – KRNAP dle dnešních informací svolá ústní jednání k dořešení naší žádosti na rok 2011. Předseda informoval o jednání s předsedou sekce VT, která požaduje další termín pro splouvání na Labi a změnu Stanov ČSK, kde požadují zařazení bodu o ochraně přírody pro možnost zasahovat do vodoprávních řízení. J. Boháč požádal právní odd. ČSTV o analýzu, která nedoporučila tuto změnu ve stanovách provést – Výbor nedoporučuje. Na jednání do Š.Mlýna pozvat pouze předsedu sekce VT. Schůzku sjedná Eichler.
-
Předseda:
·         Předseda informoval o stížnosti oddílu KK Opava na postup dozoru svazu paní L. Demjanové při závodech v Opavě. Konečné stanovisko vydá Výbor ČSK DV až po projednání tohoto případu v Závodní komisi a komisi rozhodčích na příštím Výboru. Obě komise se pokusí sestavit detailně povinnosti a práva funkce dozoru svazu při závodech ČSK DV. Výbor ČSK navrhuje ZK, aby pro sezónu 2011 zatím pozastavil kategorii C2ž a dál bude jednat až dle pravidel ICF.
·         Předseda informoval o potížích s rozpočtem ČOV,kdy mu byl zkrácen rozpočet roku 2010 o 10%.
Místopředseda:
·         L. Roleček komentoval problém startu ve sprintu na slalomových lodích ve Veltrusech.
·         Kritizoval pozdní vyvěšení časového rozpisu MČR dorostu – dořeší ZK.
Závodní komise:
·         R. Crha omluven
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková - informace k sezóně 2010. Potíže se jmenováním rozhodčích i na významné závody v ČR jako je SP – nutná exklusivita termínu v české termínové listině.
·         Mezinárodní závody v roce 2011. Dle informací ze sekretariátu bylo ČR nabídnuto pořadatelství některého WRR závodu – nabídka předána na Č. Budějovice – bez reakce a na KK Roudnice n.L. – odmítli z důvodů finanční náročnosti akce.
·         L. Rolečková kritizovala podmínky ubytování pro rozhodčí, které zajistil pořadatel ve Veltrusech.
·         Podána informace o školení rozhodčích v rámci MS a aktivitách J.M.Prono.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera zhodnotil výsledky v sezóně 2010 – ME slalom – první závod z důvodu vysoké vody zrušen, druhý – v srpnu – 2 indiv.medaile. Na MS vyzdvihl výborný výsledek V. Hradílka v kategorii K1m a zisk titulu mistryň světa v 3xK1ž. Velmi dobrý výsledek dvojice Koplík – Vrzáň a M.Řihoškové.
·         Kladně hodnotil spolupráci s D.Knebelem,.který zajišťoval informovanost v českých médiích.
·         Informace o odměnách pro RD dle schváleného klíče. Kategorie C1ž bude řešena samostatně. Přehled odměn bude poslán Výboru samostatně.
Trenér RD – sjezd :
·         Knebel vyhodnotil krátce vystoupení na MS ve sjezdu. 2.stát v pořadí zisku medailí. Velmi dobré výsledky. Problémem je vysoký věk většiny členů RD a pomalý nástup mladých závodníků do nejvyšší výkonnostní úrovně. Výborný výsledek T. Slováka, který získal již 4 medaili na MS za sebou.
·         Informace o přípravách změny pravidel pro sjezd a to vznik MS ve sprintu. Na uspořádání této akce v roce 2011 kandiduje Augsburg a v dalším roce mají zájem pořadatelé v Č. Vrbném.
·         R.Knebel informoval o přípravách OH mládeže v Olomouci 2011 (22. -23. 6. 2011). Vedoucí trenéři SCM byli požádáni o kontakt krajských zastoupení pro nominaci sportovců v jednotlivých regionech. Neobsazený pravděpodobně zůstane kraj Liberecký a Vysočina.
·         R.Knebel informoval o přípravách MSJ ve sjezdu 2011 v Opavě. Jednání probíhají na všech úrovních a je slíbena podpora celé akce. Závod se uskuteční 25. -31. 7. 2011. V přípravě jsou smlouvy se Záchrannou službou a časomírou. Předsedou organizačního výboru MSJ je L. Roleček.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl informoval o výsledcích v sezóně 2010 – tedy MSJ slalom – Foix – slušné výsledky, 1.stát v pořadí, bohužel bez zlaté medaile.. MEJ sjezd Kraljevo – velmi dobré výsledky i zisk několika medailí. MEJ slalom – skvělý výsledek J. Prskavec v kategorii K1m a i další výsledky na vysoké úrovni.
·         Informace o přípravách závodů OH nadějí. Příspěvek od ČOV – 72.000,-Kč. Problém je nákladnost časomíry – vyřeší J, Kratochvíl.
·         J. Kratochvíl informoval o úvahách na uspořádání MEJ+U23 v roce 2014 – místo by bylo určeno později – (Č.Vrbné, Veltrusy ??)
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  - velmi dobré výsledky na ME U23
·         M. Bílý požaduje po ZK a komisi rozhodčích jasnou specifikaci a unifikaci jednání mezi Vrchním rozhodčím a zástupci oddílů, dle standardů na mezinárodních závodech – projedná ZK a komise rozhodčích.
·         M. Bílý požádal komisi rozhodčích o vyřešení problému s měřením lodí těsně před závodem, kdy je prakticky nemožné rychle loď opravit – dořeší ZK a KR.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek – připomínky k projednání případu dozoru svazu ZK (viz výše). Domnívá se, že ZK bude zaujatá, neboť dozor svazu je členem komise. Výbor vyčká na její rozhodnutí.
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný - omluven.
Sekretariát:
·         Sekretář zhodnotil vystoupení našich zástupců na YOG 2010 v Singapuru. Zisk dvou medailí P.Zástěrovou a J.Prskavcem byl výrazným úspěchem. Oba by měli být nahlášeni do nominace na sportovce roku v kategorii junior.
·         Sekretariát informoval o kandidatuře předsedy J. Pollerta na post 3. místopředsedy ICF, která byla zaslána na ICF na podnět J. Boháče – předsedy KR. – komentář J. Pollert.
·         Příprava 100 let. Po dohodě se sekcí rychlost vyzveme na internetu všechny, kdo mají chuť něco k tomuto výročí napsat a případně ty nejzajímavější podklady zařadit do chystané knihy. Na příště připraví sekretář se sekcí KR a VT přehled financí na společném účtu pro plánování oslav.
·         Výbor byl informován, že na ČSTV byla podána žádost na tzv. strojní investice – mikrobus. Čekáme na vyjádření z MŠMT ČR.
·         ČOV nabídl k zapůjčení svazům mikrobus. ČSK projevil zájem a čekáme na konečné rozhodnutí ČOV.
·         ME klubů – Epinal – zájem ze strany Dukly. USK v jednání. Výbor s případnou účastí obou oddílů souhlasí.
·         Výbor na příští schůzi rozhodne o tom, jak naložit s lodí zakoupenou ČOV pro YOG.
·         Na kongres ICF do Španělska pojede J. Pollert a I. Eichler. Zástupce sekce KR v jednání.
·         Sekretář rozešle na členy Výboru návrhy změn pravidel připravených pro kongres ICF.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční dne 10. 11. 2010 od 14.00 v Praze na Strahově
 
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil:Pollert