Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 01/05 ze schůze VV ČSK DV ze dne 7.2.2005

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 7.2.2005 v Praze.

Zápis 01/2005 ze schůze VV ČSKDV ze dne 7.2.2005

Přítomni:   Pollert J., Šamánek, Roleček, Pultera, Kratochvíl,Knebel, Netík, Pišvejc ,Fořt Eichler
Host: Jiří Rohan, M.Vladař
           
 1. Schůzi zahájil předseda a požádal Jiřího Rohana a Marka Vladaře o vyjádření k požití marihuany, po které měl M.Vladař pozitivní nález na doping při MČR na Lipně 2004.
Výbor po projednání tohoto případu udělil dle Směrnic pro kontrolu a postih dopingu ve sportu Antidopingového výboru ČR  Marku Vladařovi napomenutí a souhlasí s uděleným trestem ze strany VSC MŠMT ČR = okamžité vyloučení z VSC MŠMT ČR. Rozhodnutí Výboru bude odesláno na ADV ČR, ICF a zveřejněno na internetu.
 1. J.Rohan vysvětlil Výboru potíže s podpisem Smlouvy mezi ICF a ČSK k pořádání MS 2006. Svaz se pokusí od ICF zajistit všechny přílohy smlouvy a podpis obou stran. Zároveň bude podepsána smlouva o pořádání MS 2006 mezi ČSK a pořadatelským oddílem USK Praha.
 2. Pultera informoval Výbor o svém zdravotním stavu po operaci páteře. Požádal o zařazení zprávy za RD slalom na Konferenci na začátek schůze včetně diskuze.
 3. Pultera informoval o jednání s Českou televizí o přenosech ze závodů z roku 2005 a přípravu pro přenos z MS 2006.Sekretariát zjistí v ČT finanční podmínky přenosů z ME a MS 2005.
 4. Předseda požádal Výbor o schválení zápisu z minulé schůze – souhlas.
 5. Kontrola zápisu z minulé schůze
- ADV předpisy – Trenéři RD zašlou J.Pollertovi své vyjádření k současnému systému postihů za doping - trvá
- Úhrada nákladů na používání internetu členům Výboru a počtářům – Roleček - trvá
- nové průkazy ČSK DV – bude probíhat postupná výměna (souběh platnosti starých a nových průkazek)
- Výbor rozhodl, že oddíly, které podklady požadované pro vyúčtování dotací na Talentovanou mládež,odevzdaly i po 2.náhradním termínu tj. 10.12.2004, za tento rok dotaci neobdrží
 1. Konference ČSK DV 205
Moderátor – J.Kratochvíl.
Program – zahájení, volby komisí (mandátové-Sadílková+2, volební – Kneblová+2 a návrhové – Rolečková+2)
Přednesena jména dodaných kandidátů na funkce ve Výboru ČSK DV – zveřejnit na internetu – sekretariát.
Předloženy volební lístky (volba předsedy ČSK DV,členů Výboru ČSK DV,předsedy Kontrolní komise – připraví sekretariát)
Delegáti obdrží také termínovou listinu 2005, nominační kritéria a plán akcí RD slalom, sjezd a juniorů
 1. Roleček informoval o účasti a průběhu jednání sjezdové komise ICF, kterého se zúčastnila L.Rolečková v Miláně.
 2. Pollert informoval o jednání slalomové komise ICF, kterého se zúčastnil minulý týden v Paříži.
 3. Development program ICF bude při MS 2006 v Praze financován z rozpočtu ICF.
 4. Akce pořádané ČSK na území ČR jsou v rámci pojištění svazů a ČSTV u pojišťovny Kooperativa pojištěny na úraz, který se při této akci stane sportovci (i zahraničnímu) do částky 2,5 milionu Kč na jeden úraz a do částky 5 milionů Kč na celou akci. Na léčebné náklady  musí být pojištěn každý účastník této akce samostatně.
 5. Netík požádal o zařazení definice lékařského zajištění při závodech ČSK DV. „Pořadatel je povinen zajistit první lékařskou pomoc. Pro tuto pomoc je požadovaná přítomnost lékaře s příslušným vybavením v prostorách závodiště.“
 6. Roleček informoval o přípravách nových Pravidel ČSK DV.Tyto Pravidla schválí Výbor ČSK DV na příští schůzi.
 7. Roleček předložil nominaci rozhodčích na hlavní mezinárodní závody 2005.
MEJ sjezd Vipiteno – Rolečková – na náklady ICF
SP slalom Augsburg – 1.Fořt, 2.Havlík – oba na náklady ČSK DV
MS slalom Penrith – 1.Totzauer – ČSK DV, Rolečková (na vl.náklady)
ME sjezd Chalaux – Rolečková  na náklady ICF
ME slalom Tacen – 1.Husáková, 2.Šichor, 3.Jílek
Výbor se všemi nominacemi souhlasí.
 1. Roleček informoval o omezení činnosti některých rozhodčích ze zdravotních důvodů a z důvodů dosažení věkové hranice 70.let. (Sehnal, Dvořák, Víšek)
Požádal o prodloužení průkazu ICF V.Klečákové.
 1. Knebel požádal o zveřejnění nejaktuálnější verze termínové listiny ČSK DV – sekretariát
Sekretariát zajistí umístění odkazu na stránky ICF na kanoe.cz
 1. Knebel požádal o komunikaci mezi TR slalom, sjezd a pořadateli závodů na tratích, kde se pořádají závody ve slalomu a sjezdu současně (Š.Mlýn, Lipno)při sestavován programu závodů.
 2. Knebel informoval o právě skončeném prvním VT RD sjezd na horách a připravovaném prvním VT RD sjezd na vodě.
 3. Výbor ČSK DV navrhne Konferenci zvýšení členských příspěvků a to pro závodníky ze současných 10,-Kč na 100,-Kč na rok.Ostatní členové ČSK DV budou stále platit pouze 10,-Kč. Získané prostředky budou určeny pouze na pořádání závodů.
 4. Kratochvíl informoval o prvním netradičním VT RDJ na horách.
 5. Výbor byl informován o zrušení plánovaného semináře trenérů z důvodů malého zájmu ze strany vodácké veřejnosti (pouze 8 přihlášených) – podána informace na Konferenci.
 6. - Jednání s firmou UTA CCS – reklamace je stále v řízení – firma UTA zamítla vyjádření francouzské strany a pokračuje v reklamačním řízení. Svaz musí nyní doložit podání trestního oznámení na neznámého pachatele.Polici požaduje znovu dodání všech dokladů – vyřizuje sekretariát
- Investice ČSTV – Sokol Žižkov  nepodal žádost  stavební investice.Dle informací J.Šimáčka bude oddíl žádat svaz  mimořádnou dotaci na technické úpravy na kanál na Trnávce.
- Průkazy mezinárodních rozhodčích – čekáme na doručení od ICF.
Příští schůze Výboru – bude vyřešeno po Konferenci ČSK DV.
Zapsal: Eichler                                                                                Schválil: Šamánek

Momenty sportu

Momenty sportu