Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 01/10 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 23.1.2010

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 23.1.2010
Zápis 01/2010
ze schůze VV ČSKDV konané dne 23.1. 2010 před Konferencí ČSK DV
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Roleček L.Rolečková L., Crha R., Knebel R., Bílý M., Kratochvíl J.,Eichler I.
- schůzi zahájil předseda J.Pollert
- informace k přípravě Konference (volby komisí atd. Komise budou sestaveny,dle účastníků. Mandátová – R. Sadílková + 2 a návrhová L.Rolečková + 2.).
- YOG 2010 – Singapur – ČSK DV má odsouhlaseny 2 místa pro sportovce, svaz dořeší doprovod
- Žádost na povolení Š. Mlýn – čeká se na vyjádření KRNAPu.
- návštěva J.Perlwitz – Knebel, Roleček – informace, zajistí doprovod při inspekci
- projednána žádost oddílu z Kadaně o vyplacení dotace za rok 2009 – oddíl prý neobdržel dotační dopis s vyúčtovacím formulářem. Po hlasování bylo rozhodnuto o vyplacení požadované dotace. Pro rok 2010 bude po odeslání dopisů na oddíly uveřejněna informace na internetu spolu se závaznými termíny.
- Výbor byl informován o odeslání dopisu s předběžnou přihláškou na kandidaturu na MS 2013 ve slalomu v Praze Tróji. Bude projednáno na příští schůzi Výboru
- Výbor odsouhlasil Hodnocení J. Kratochvíla pro ČOV a vyjádřil zájem o jeho další pokračování ve funkci trenéra mládeže. Sekretariát odešle na ČOV.
- Výbor rozhodl, že v případě kladného vyjádření k pořádání MSJ ve sjezdu a konání před MSJ ve sjezdu v ČR, obdrží pořadatel příspěvek ve výši 50.000,-Kč pro tento rok.
- Předseda vyjádřil připomínku ke zprávě R.K., neboť RK nemůže jako orgán navrhovat příspěvky do Usnesení Konference, toto právo má však každý delegát.
- Pultera předložil pozměněný návrh nominačních kritérií do RD slalom 2010 (změny počtu závodníků ve SP 2010) – odsouhlaseno.
- Sekretář předložil předběžný přehled čerpání ČSK DV. Pro příště je nutné doplnit v kolonce společných výdajů informaci o celkové výši odměn členů Výboru a počtářů. Dnes bude tato informace na Konferenci podána ústně.
- Sekretariát zaurguje na ICF průkazy mezinárodních rozhodčích.
- Dopis na Duklu bude odeslán v pondělí s podpisem předsedy.
- Medaile – sekretariát po dohodě se sekcí rychlost osloví výrobce k výběrovému řízení na dodavatele medailí pro MČR.
- Úhrady Kanoisty roku pro pořadatele – bude projednáno na příští schůzi.
- Na konferenci ČSK DV je nutné zvolit delegáty pro Konferenci ČSK 2010,která bude volební.
- R.Crha informoval, že zveřejněný návrh Směrnic pro závodění zůstal prakticky bez připomínek.
- Šťastný přednesl požadavek na uvádění změn ve Směrnicích v barevném provedení – odpověď R.Crha
- Smlouva Results – nabídka k projednání na příští schůzi bude rozeslána všem členům Výboru.
- Knebel informoval o návrzích na spolupráci s časoměřiči z Veltrus a připraví podklady pro R. Crhu.
- Knebel požádal o zajištění záchranné služby na trénincích ČP a ozvučení ČP ve sprintu – odpověď R.Crha.
- R.Crha informoval o přípravách rozpočtu na závody 2010.
- Návrh rozpočtu bude řešen na příští schůzi Výboru.
- L.Rolečková informovala, že se školení rozhodčích v roce 2010 neuskuteční a připraví se až na začátek roku 2011.
- Závody OH nadějí se uskuteční ve Veltrusech – organizace v jednání.
- Vyúčtování ČP žáků UP Olomouc – reklamace R.Knebel – dořeší s P. Kratochvílem v příštím týdnu.
- R,Knebel podal další informace k jednání o přípravách na MSJ 2011 ve sjezdu na Moravici.
Termín příští schůze Výboru 24.2.2010 od 14.00 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.
 

Zapsal: Eichler                      Schválil:Pollert

Momenty sportu

Momenty sportu