Kanoe.cz

Zápisy výboru

Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 23.1.2010

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 23.1.2010 a podrobný zápis z této schůze. K dispozici jsou také materiály konference ke stažení.
Usnesení mimořádné konference ČSK DV
konané dne 23. ledna 2010 v Praze na Strahově
1.     Konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:
01.                     zprávy trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2009:
za RD slalom seniorů            -           Mgr. Jiřího Pultery,
za RD sjezd seniorů -           Mgr. Roberta Knebela,
za RD juniorů – slalom a sjezd a SCM           -           RNDr. Jiřího Kratochvíla,
02.                     zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2009 přednesenou její předsedkyní Libuší Rolečkovou,
03.                     zprávu o činnosti závodní komise za období 2009 přednesenou jejím předsedou Ing. Rudolfem Crhou,
04.                     Zprávu zástupce oddílů za období 2009 Bohuslava Šamánka
05.                     Zprávu zástupce oddílů za období 2009 Mgr. Milana Bílého
 
2.    Konference ČSK DV schvaluje:
01.                     zprávu o činnosti Českého svazu kanoistiky na divokých vodách za rok 2009 přednesenou předsedou ČSKDV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.,
02.                     zprávu o hospodaření ČSK DV za rok 2009, o přidělení a čerpání dotací, včetně dalších příjmů a výdajů  a návrh rámcového rozpočtu na rok 2009 přednesenou sekretářem svazu Mgr. Ivo Eichlerem,
03.                     zprávu o činnosti kontrolní komise ČSK DVza rok 2009 přednesenou jejím předsedou Janem Šťastným.
04.                     Směrnice o závodění pro rok 2009 včetně jejich příloh
 
4.    Konference ČSK DV souhlasí s volbou
-          delegátů na valnou hromadu Českého svazu kanoistů:VV ČSK DV ve složení:Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.Ing. Luděk Roleček
Ing. Rudolf Crha
Libuše Rolečková
Ing. Bohuslav Šamánek
Mgr. Milan Bílý
Jan Šťastný
Mgr. Jiří PulteraMgr. Robert Knebel
RNDr. Jiří Kratochvíl
Náhradníky na valnou hromadu Českého svazu kanoistů budou:
Mgr. Ivo Eichler, Mgr. Jiří Prskavec, Michal Šťastný a Daniel Rubín
 
Dne 23. ledna 2010
Zapsala návrhová komise ve složení:
Libuše Rolečková, Michal Šťastný, Lenka Kratochvílová
 
Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materiály z Konference ČSK DV 2010:
 - Usnesení Konference ČSK DV 2010
 - Zápis Konference ČSK DV 2010
 - Osnova zprávy předsedy ČSK DV
 - Zpráva trenéra RD slalom
 - Zpráva trenéra RD sjezd
 - Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
 - Zpráva Závodní komise ČSK DV
 - Zpráva zástupce oddílů
 - Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
 - Přehled čerpání ČSK DV 2009
 - Zpráva Kontrolní komise ČSK DV
 - RD slalom + U23 - nominačnáí kritéria 2010
 - RD sjezd - nominační kritéria 2010
 - RDJ slalom - koncepce 2010
 - RDJ sjezd - koncepce 2010
 - Termíny akcí RD slalom 2010
 - Termíny akcí RD sjezd 2010
 

Momenty sportu

Momenty sportu