Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 07/09 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 13.10.2009

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 13.10.2009.
Zápis 07/2009
ze schůze VV ČSKDV konané dne 13.10. 2009
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Roleček L., Crha R., Knebel R., Bílý M., Kratochvíl J.,Eichler I.
Kontrola zápisu 06/2009
- schůzi zahájil předseda J.Pollert
- zápis 06/2009 odsouhlasen
- MSJ 2011 – informace R.Knebel. Po neúspěšném jednání o možnostech pořádání tuto soutěž na Vltavě v Č.Krumlově, probíhají další jednání na severní Moravě (Moravice), kde se nyní řeší hlavně potíže s vodou. Předseda sj.komise ICF J.Perlwitz na inspekční cestu nepřijel a zatím by to bylo předčasné.
- průkazy mez.rozhodčích odešle L.Rolečková na sekretariát ICF k prolongaci – trvá - sekretariát prověří
- OH dětí a mládeže 2010 – žádné nové informace
- YOG – Olympiáda mládeže 2010 v Singapuru – zatím je pro ČR schváleno 1 místo, nutno prověřit nominační kritéria – sekretariát
- Organizační řád ČSK DV – rozeslán - bez odezvy od členů Výboru
- Hospodářské směrnice – sekretář odešle všem členům Výboru.
- projekt výstavby kanálu v Děčíně – na ředitelství vodních cest odeslána žádost o podporu projektu.
Předseda:
1.    Předseda požádal trenéra RD slalom o zhodnocení MS ve slalomu 2009. Nutná podpora mladších závodníků do 25 let.
2.    Předseda informoval o žádosti Dukly o podporu projektu výstavby nové loděnice v Brandýse n.L. J.Pollert připraví dopis na Duklu se žádostí o informaci pro svaz o situaci kanálu v Brandýse n.L. a také o možnostech tréninku na kanále v Praze na Štavnici pro vodáckou veřejnost.
3.    Předseda zaurgoval vyúčtování nákladů na rozhodčí při závodech ČSK DV – sekretariát + Rolečková. Sekretariát osloví také pořadatele, kteří nevyúčtovali náklady na závody.
4.    Informace o žádosti USK o částečnou úhradu nákladů na účast na semináři pořadatelů SP a MS, které se uskuteční v Lausanne. Účast J.Rohan, S.Ježek (J.Pollert).Jedná se o částku 7-9 tis.Kč – souhlas.
5.    Předseda informoval o financích od MŠMT ČR a Sazky. Zároveň požádal předsedu ZK o přípravu variantního rozpočtu závodů v roce 2010.
6.    Předseda požádal o vysvětlení nominačních kritérií pro RD slalom na rok 2010 – odpověď J.Pultera.
7.    ICF Coaching symposium se uskuteční v Bratislavě 27.-29.11.09. Účast J.Pultera + předseda ??
8.    Předseda informoval o otevření fakulty sportovních studií při Masarykově Univerzitě v Brně.
9.    J.Pollert požádal M.Bílého o zařazení téma 100 let kanoistiky a především 90-100.let kanoistiky do témat diplomových prací na FTVS UK Praha.
Místopředseda:
10.L.Roleček  informoval o průběhu MČR dorostu v Roudnici n.L. – v pořádku.
11.L.Roleček pochválil pořadatele krumlovského maratónu jako výbornou propagaci kanoistiky nejen v jihočeském regionu.
12.L.Roleček požádal o informaci k nominacím sportovců do SCM v kategorii žáci st. – odpověď J.Kratochvíl – odešle podklady.
Závodní komise:
13.R. Crha  informoval o průběhu závodů MČR na Lipně. Sjezd dle delegáta svazu v pořádku. Slalom – dle zprávy delegáta mnoho nedostatků organizátorů. ZK projedná s pořadatelem tyto připomínky a pro příští rok možnost pouštění vody místo v úterý,pá,so,ne na čt,pá,so,ne.
14.R.Crha – informace o MČR žáků V.Meziříčí – v pořádku
15.Informace o přípravách termínové listiny 2010. TR RD slalom předala předsedovi ZK dnes termíny nominačních závodů a hlavních závodů 2010. 24.-25.4.-ČP Čunovo a 1.-2.5.-ČP Trnávka. Závody ČP Š.Mlýn 8.-9.5.2010. ČP Lipno 28.-29.8.2010.
16.Zároveň podána informace o přípravách rozpočtu ZK na rok 2010. Rozpočet bude připraven ve dvou variantách – a) zachovat současnou výši rozpočtu na závody, b) sníženou verzi rozpočtu. U varianty b) by bylo nutno snížit počet podporovaných závodů.
17.Schůze ZK dostane podklady od trenérů RD slalom a RD sjezd k
Komise rozhodčích:
18.L.Rolečková - nepřítomná
Trenér RD – slalom:
19.J. Pultera zhodnotil výsledky RD na MS 2009 v Seu d´Urgell a popsal příčiny neúspěchu. Hodnotící materiál bude rozeslán na členy Výboru.
20.Pultera informoval o schůzce předsedy ČSK DV, J.Pollerta, J.Pultery a vedoucích trenéru RSC J.Rohana a V.Ouředníka k vyhodnocení výsledků RD slalom v roce 2009.
21.J.Pultera předložil návrh odměn pro členy RD za výsledky 2009 dle schváleného klíče – odsouhlaseno
22.J.Pultera informoval o úsporách ve financování RD a dále o jednání s potencionálním manažerem RD slalom.
23.V jednání je také ustanovení kontaktní osoby pro jednání s ČT
Trenér RD – sjezd :
24.Knebel informoval o přípravách účasti na SP Tasmánie – kontejner s loděmi dorazil na místo. Vedoucí akce K.Vacíková.
25.Podána informace o VT Sort – Španělsko.
26.Sjezdová komise ICF se sejde při SP v Tasmánii.
27.Dnešní schůze TR RD sjezd dořešila termíny 2010 a R.Crhovi odešle R.Knebel všechny podklady k jednání ZK.
28.R.Knebel navrhl zavést poplatek za splutí řeky Vltavy pod lipenskou přehradou – námět k diskuzi – technické řešení ???
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
29.J.Kratochvíl informoval o závodech OH nadějí v Krakově – velmi dobré výsledky.
30.J.Kratochvíl pochváli pořadatel MČR žáků ve V.Meziříčí
31.J.Kratochvíl informoval o MČR žáků v Hynkově – v pořádku.
32.J.Kratochvíl požádal ZK o dořešení startů závodníků ve sjezdu na slalomových lodích – vyřeší ZK společně s komisí rozhodčích a trenéry.
33.J.Kratochvíl informoval o akci „Kanoista roku 2009“, která se uskuteční 28.11.2009 v Olomouci.
34.J.Kratochvíl oznámil ukončení svého působení ve funkci předsedy slalomové komise FISU. ČSK DV děkuje za velmi usilovnou 15-ti letou činnost.
Zástupce oddílů - Čechy:
35.M.Bílý informace školení trenérů – speciální část, které se uskuteční ve dnech 18.-21.11.2009 v Praze Tróji. Náklady ve výši 20.000 si rozdělí všechna 3 RD. M.Bílý připraví návrh rozpočtu celé akce.
36.M.Bílý informoval o tom,že na internetové stránce www.kanoe.cz je odkaz na metodické materiály z kanoistiky.
37.M.Bílý kritizoval kolizi finále ČP a MČR na Lipně. Pro veřejnost je důležitá informace pouze MČR a výsledky ČP zaniknou.
Zástupce oddílů - Morava:
38.B.Šamánek – bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
39.J.Šťastný – informace o kontrolách svazového hospodaření. Na příští schůzi budou podány informace.
Sekretariát:
40.Konference ČSK DV 2010 by se měla uskutečnit 23.1.2010 – sekretariát provede rezervaci sálu na Strahově.(náhradní termín – 16.1.2010.
41.Termín příští schůze Výboru 24.11.2009 od 14.00 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.
 
Zapsal: Eichler                                                         Schválil:Pollert