Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 01/09 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 24.1.2009

Zápis ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 24.1.2009 před zahájením Konference ČSK DV.
Zápis 01/2009
ze schůze VV ČSKDV konané dne 24.1. 2009
Přítomni: Pollert J., Kratochvíl J., Pultera J., Knebel R., Roleček L., Rolečková L., Crha R., Jarolímek O., Šamánek B., Eichler I.
Omluveni: Pišvejc J.
Příprava Konference :
- Předseda požádal všechny členy Výboru ČSK DV o co nejstručnější zprávy (3-5min)
- Moderátor J.Kratochvíl  upozorní přednášející a případně diskutující na časový limit.
- Zpráva: předseda, RD slalom, RD sjezd, RD junioři, Z8vodní komise, komise rozhodčích, zástupce oddílů, hospodaření, kontrolní komise.
- Zápis Konference – Rolečková, Eichler
- Komise – Mandátová – R.Sadílková + 2
- Komise Volební – Knebel, Přindiš, Jílek – Volby povede R.Knebel.
- Návrhová komise – L.Rolečková, M.Šťastný, L.Kratochvílová
- Po diskuzi bude oznámeno ukončení činnosti stávajícího Výboru – přestávka 10 minut a vedení schůze předáno Volební komisi. Návrh volebního řádu připraven – bude předložen delegátům Konference.
- Na závěr bude přednesen návrh na Usnesení Konference a schváleno jmenování 10 delegátů VH ČSK.
- Delegáti obdrží také návrh rozpočtu na rok 2009, který vychází z konstrukce rozpočtu 2008, bez bližších informací k příjmům svazu.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
1.    Informace o výběru vedoucích trenérů SCM. Všechny regionální rady SCM potvrdily ve funkcích stávající trenéry jednotlivých SCM.
2.    Vedoucí trenéři SCM ČSK DV:
SCM Praha – Michal Makovský
SCM Bohemians – Martin Smolka
SCM Východní Čechy – Jan Šťastný
SCM Severní Čechy – Ivan Pišvejc
SCM Západní + Jižní Čechy – Ladislav Galuška
SCM Jižní Morava – Bohuslav Šamánek
SCM Střední Morava – Petr Kratochvíl
SCM Severní Morava – Dalibor Slovák
3.      Termín příští schůze Výboru bude určen po Konferenci.
     Zapsal: Eichler                                                                                       Schválil: Šamánek