Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/08 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 29.9.2008

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 29.9.2008 v Praze.
Zápis 05/2008
ze schůze VV ČSKDV konané dne 29.9. 2008
Přítomni: Pollert J., Kratochvíl J., Pultera J., Pišvejc J., Knebel R., Šamánek B., Eichler I.
Omluveni: Roleček L., Crha R., Jarolímek O.,Rolečková L.
Host: Šťastný J.
Kontrola zápisu 04/2008
 - bez připomínek
Předseda:
1.    J. Pollert požádal trenéry RD o zhodnocení hlavních soutěží 2008 – viz níže
2.    Předseda poděkoval za ČSK DV pořadatelům z oddílu KK Roudnice nad Labem za velmi dobrou organizaci MSJ. Toto kladné hodnocení bylo i ze strany ICF a účastníků.
3.    Předseda informoval o návrzích do voleb na Kongresu ICF – 28.-29.11.2008 v Římě. Za ČSK kandiduje J.Pollert do slalomové komise a L.Rolečková do komise sjezdu.
4.    Slalomová komise ICF má v listopadu schůzi na které budou připraveny podklady pro Kongres ICF.
Místopředseda:
5.    L.Roleček – omluven
Závodní komise:
6.    R. Crha – omluven.
Komise rozhodčích:
7.    L.Rolečková - omluvena
Trenér RD – slalom:
8.    J. Pultera zhodnotil hlavní závody RD slalom v roce 2008 – OH Peking a ME Krakov.
9.    Pultera informoval o přípravě hlavních závodů v sezóně 2009. Hlavní změnou je návrh na uskutečnění závodů ve Š.Mlýně v podzimním termínu a závodů na Lipně v měsíci červnu. Příprava těchto termínů by měla být hotova do konce října,tak aby mohl být okamžitě odeslán dopis se žádostí na KÚ Č.Budějovice Lipno a na MŽP – Š.Mlýn. Pokud bude problém s vodou je nutné mít pro závody ve Š.Mlýně připravenou náhradní variantu. R.Knebel upozornil na nebezpečí zákazu konání závodů v této lokalitě.
Trenér RD – sjezd :
10.Knebel zhodnotil hlavní soutěže RD sjezd v roce 2008 – MS Itálie
11.Knebel informoval o přípravě sezony 2009 a předložil ke schválení nominační kritéria pro ME2009 – schváleno a nominační kritéria pro SP 2009 – schváleno.
12.Výbor byl informován o návrzích ICF k zavedení povinného nošení obuvi pro závodníky ve sjezdu. Problém je definice „obuvi“. Dalším návrhem je závodění na tzv. monotypech v kategoriích K1 a C1. Kategorie C2 není dosud řešena.
13.TR RD sjezd navrhne Závodní komisi ČSK DV snížení počtu závodů Českého poháru žáků.
 
 
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
14.Kratochvíl zhodnotil hlavní soutěže RD juniorů ve slalomu – MEJ ve sjezdu v Itálii, MEJ ve slalomu v Solkanu – Slovinsko a MSJ ve slalomu v Roudnici nad Labem. Poděkoval pořadatelům za kvalitně uspořádané MSJ.
15.J.Kratochvíl požádal o upozornění ECA,případně ICF o výběr vhodnějšího (pozdějšího) termínu konání ME a případně stanovení standardního závodního modelu pro příští období např. ME v červnu a MS v září - J.Pollert.
16.Výbor obdrží od vedoucího trenéra přehled o současném stavu SCM společně s hlavními otázkami dalšího směrování těchto středisek – J.Kratochvíl
17.J.Kratochvíl informoval o přípravách akce „Kanoista roku“, která se uskuteční dne 29.11.2008 v Olomouci. Ředitel akce je T.Slovák. J. Pollert upozornil na kolizi termínu s kongresem ICF v Římě.
Zástupce oddílů Čechy:
18.J.Pišvejc přednesl žádost pořadatele MSJ z KK Roudnice n.L. o úhradu nákladů na antidopingové kontroly při MSJ – celkové náklady 88.385,-Kč. Výbor se k této otázce vrátí po vyjasnění stavu čerpání svazu na příští schůzi.
Zástupce oddílů Morava :
19.B.Šamánek kladně zhodnotil vystoupení spolu komentátorů v České televizi při OH M.Řihošková, T.Máder, M.Jiras.
20.Vysloven nesouhlas se závody ČP předžáků – bude projednáno na schůzi Závodní komise.
21.B.Šamánek informoval o přípravě Směrnice o cestovních náhradách. Navrhuje uzavřít dohodu mezi pořadatelem akce a účtovatelem tak, že bude dodržena max.výše dle směrnice MPSV a zároveň zohledněn rozpočet celé akce. Částka bude zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů. Výbor souhlasí a pověřuje B.Šamánka, připravit návrh směrnice v paragrafovém znění.
Kontrolní a revizní komise:
22.V zastoupení předsedy se schůze zúčastnil člen komise J.Šťastný – bez připomínek.
23.J.Šťastný přednesl dotaz na změny v nominačních kritériích pro RD sjezd – odpověď R.Knebel.
Sekretariát:
24.Informace o financování svazu 2008
25.Výbor ČSK DV vypíše výběrové řízení na místa trenérů RD slalom a RD sjezd seniorů a na místo trenéra RD slalom a sjezd juniorů. Inzerát bude zveřejněn v denním tisku (Deník Sport) a ten samý den bude vyvěšen na internetové stránce – kanoe.cz. Podmínky budou shodné s výběrovým řízením v roce 2004. Ve výběrové komisi budou členové Výboru ČSK DV mimo současných trenérů a komise bude doplněna o vedoucí trenéry resortních sportovních center (J.Rohan a V.Ouředník).
26.Výbor byl informován o přípravách kalendáře ČSKDV 2009 – potíže s použitím foto z OH 2008.
27.Výbor odsouhlasil termín konání Konference ČSK DV 2009 a to 24.1.2009.
28.Pohár klubů ve slalomu se uskuteční v Itálii – Valstagna – zájem jen USK Praha.
29.Výbor na příští schůzi navrhne osoby pro přípravný výbor oslav 100.výročí organizované kanoistiky.
30.Odměny trenérům (realizačnímu týmu) vyplatí ČOV v nejbližších dnech dle předem schváleného klíče.
31.Do konce listopadu musí svaz předložit projekt na fungování SCM v letech 2009-2012. Problematika SCM bude řešena na schůzi Výboru.
32.Soutěže World Masters Games 2009, které se uskuteční v Sydney – Austrálie 15.10.2009 - není to oficielní akce ČSK – vše si zařizují účastníci sami a na vlastní náklady. Informace bude zveřejněna na internetu. Soutěž je vypsána v disciplínách rychlost, maratón, slalom a kanoe polo – viz: http://www.2009worldmasters.com/Canoe-Kayak/default.aspx
33.Paní M.Podušková požádala o odeslání dopisu na ECA se žádostí o pořádání Evropského poháru 2009 a ME 2010 ve Freestyle.
34.Výbor se vyjádřil k otázce konání závodů hlídek ve sprintu při MČR žactva 2008. Závod hlídek byl vypsán pouze v kategorii klasik a Výbor tento rozpis potvrdil.
35.Starý mikrobus - Citroen bude dán do prodeje přes autobazar. Z výtěžku by měl být částečně hrazen nákup nového svazového mikrobusu.
36.Po úmrtí paní Šulcové se na syny obrátí svaz s nabídkou na správu materiálů po J.Šulcovi – Eichler
37.Mikrobus ČOV by měl být vrácen k 1.11.2008, případně předán na jiný svaz.
38.Výbor byl informován o akci MŠMT ČR,které požádalo o účast olympioniků na slavnostním večeru,který pořádá prezident Francie 3.-4.10.2008 v Paříži. Zúčastní se S.Ježek.
39.Termín příští schůze Výboru je 30.10.2008 od 14.00 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.
Zapsal: Eichler                                                               
Schválil: Šamánek                                     

Momenty sportu

Momenty sportu