Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/06 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 22.6.2006

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 22.6.2006 v Praze.

Zápis 05/2006

ze schůze VV ČSKDV konané dne 22. 6. 2006

Přítomni:        Pollert J., Šamánek, Rolečková, Roleček, Kratochvíl, Pultera, Eichler
Omluveni:      Crha,Knebel,Karolínek,Pišvejc
Host:              Ouředník Vlastimil
Jako první bod jednání byla přednesena žádost oddílu Dukla Praha na zákaz startu závodnice Šárky Blažkové, nominované na MSJ ve slalomu. V.Ouředník vysvětil důvody této žádosti. Kratochvíl přednesl stanovisko Trenérské Rady RD juniorů. Za Výbor přednesl stanovisko L.Roleček. Na základě předložených informací Výbor ČSK DV bere na vědomí a souhlasí s návrhem oddílu Dukly Praha na zákaz startu závodnice Š.Blažkové na MSJ 2006 vzhledem k opakovaným kázeňským přestupkům. V.Ouředník se pokusí se závodnicí domluvit na podmínkách přípravy pro MEJ.
Kontrola zápisu 04/2006:
-          předseda informoval o průběhu jednání s Povodím Labe,KRNAP atd. k manipulačnímu řádu na přehradě Labská. Největší potíže můžeme očekávat od provozovatelů malých vodních elektráren. Trenéři RD mají za úkol co nejdříve předložit návrh termínu závodu pro rok 2007 – termín do ½ srpna 2006. Do začátku října nutné podat žádost na MŽP – sekretariát.
-          Nákup mikrobus – komentář J.Pultera.Připravuje se vypsání výběr.řízení na nákup – do konce června. J.Pollert informoval Výbor o možnosti získat mikrobus Mercedes od ČOV. Je nutné dohodnout využití tohoto auta se sekcí rychlost.Přidělení pravděpodobně proběhne až při MS v Praze. ČSK bude hradit pojištění a provozní náklady. Využití auta je limitováno pouze pro OH disciplíny .
-          Směrnice o náhradách cestovného a tzv. „tužkového“ – úkol trvá – členové Výboru zašlou své návrhy.
-          Měřící zařízení na lodě – nutné doplnit – sekretariát zašle objednávku
-          Sekretariát odešle na ICF žádost o zařazení před MSJ 2007 a MSJ 2008 do kalendáře závodů.
MS 2006
K.Varykomentář L.Rolečková
Výbor ČSK DV vysoce hodnotí sportovní výsledky reprezentačního družstva ve sjezdu na MS a děkuje všem členům RD sjezd a také trenérům,kteří se na úspěšných výsledcích podíleli.
Informace o průběhu MS – kladné hodnocení organizátorů, komplikace s vedením ICF – J.Pollert,L.Roleček.
MS bylo velmi dobrou propagací kanoistiky. J.Pollert poděkoval L.Rolečkové za práci při organizaci MS a přislíbil finanční ohodnocení, které bude dořešeno na konci roku po vyhodnocení stavu financí 2006. J.Kratochvíl podpořil poděkování organizátorům. Výbor rozhodl o odeslání poděkování na oddíl SK Hubertus, Kanoe Mattoni, Holoubek a.s., hejtmana karlovarského kraje, primátora K.Varů. a Českou televizi – sekretariát připraví dopis.
Výbor děkuje organizátorům a K.Rozsypalové za podporu „development programu“.
Prahakomentář J.Pollert
Informace o tiskové konferenci dne 20.6.06.
Vstupenky se zatím prodávají lépe do zahraničí než v ČR – na internet sekretariát dá upozornění o končícím předprodeji vstupenek. V Tróji dokončena stavba loděnice – 27.6. slavnostní otevření. Hotova nová silnice podél celé tratě. Druhý břeh kanálu byl opraven a rozšířen. Od 24.7. bude celý areál uzavřen až do ukončení MS tj.6.8.2006. Dopingová kontrola proběhne v pátek (bude upřesněno dle dohody sICF).
 
Předseda:
1.      ČP a MČR Lipno – v jednání – informace J.Kratochvíl. R.Crha bude (bude-li schopen) prověří připravenost pořadatele MČR.
Místopředseda:
2.      Roleček informoval o připravovaném jednání se Š.Hilgertovou o podpisu smlouvy člena RD se svazem. – komentář J.Pultera.
Závodní komise: - omluven zdravotní důvody
Komise rozhodčích:
3.      Rolečková  informovala o hodnocení rozhodčích za rok 2006 – rozesláno e-mailem na členy Výboru.
4.      Rolečková informovala o rozhodčích  na MS ve slalomu.
Trenér RD - slalom:
5.      Pultera  informoval o účasti a výsledcích družstva RD slalom na závodech SP ve slalomu.
6.      RD ve slalomu odjíždí v pondělí na ME ve slalomu ve Francii.
7.      Pultera informoval o přípravě RD slalom  na MS v Praze. V současné době probíhají společné tréninky všech členů RD slalom dle dohody trenérů.
Trenér RD – sjezd – omluven – účast na SP Mezzana.
Trenér RD – junioři :
8.      Kratochvíl informoval o přípravě na MSJ ve slalomu v Solkanu. Na MSJ byla nanominována náhradnice Urbanová.
9.      MEJ bude nominace přesně dle nominačních kritérií
10. Na MSJ ve slalomu v Solkanu,MEJ ve sjezdu v Bosně a MEJ + U23 v Nottinghamu vedoucí družstva bude J.Kratochvíl.
Zástupce oddílů Čechy  - omluven pracovní zaneprázdnění

Zástupce oddílů Morava:
11. Šamánek kritizoval průběh závodů ve slalomu a sjezdu žáků v Sušici. Výbor na základě připomínek účastníků žádá Závodní komisi o vyhodnocen systému závodění žáků pro závodní sezónu 2007 - Crha

Kontrolní a revizní komise – omluven pracovní zaneprázdnění
     
Sekretariát:
12. Informace o přidělení mimořádné dotace od MŠMT pro pořadatele MS 2006 ve slalomu. Svaz uzavře smlouvu s pořadatelem na využití této dotace.
13. Žádost pořadatele závodu Českokrumlovského maratónu byla schválena sekcí rychlost a odeslána ke zveřejnění do kalendáře akcí ICF na rok 2007
14. Nákup mikrobusu – sekretariát společně s trenéry RD odešle do 30.6. poptávku na prodejce aut.
15. ICF požaduje zajistit konání schůze komise sportovců při MS v Praze na náklady ICF – v jednání s pořadatelem MS.
16. Medaile na MS ve sjezdu společně s talíři pro nejlepší státy v kategoriích stojí 1811,-EUR.
17. Dopingová kontrola při MS – sekretariát odešle objednávky na ADV a laboratoř
 
18. Příští schůze Výboru – 21.9. 2006 od 14.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil: Šamánek

Momenty sportu

Momenty sportu