Kanoe.cz

Informace o školeních trenérů ČSK DV– Kanoistika vodní slalom a sjezd

Informace ke školením trenérských tříd A, B, C pro trenéry vodního slalomu a sjezdu zajišťované UK FTVS v Praze a ČSK DV.

Licence B a C

školení probíhá ve dvou částech:

  1. Obecná část - Vědecký základ sportovního tréninku. Zajišťuje UK FTVS v Praze. Kurz je organizován 2 x ročně, vždy po dvou víkendech v únoru nebo v září v rozsahu 50 hodin pro maturanty a 100 hodin pro ty, kteří maturitu nemají. Bližší informace naleznete na adrese: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-298.html

Přihlášky provádějte přes sekretáře svazu Mgr. Ivo Eichlera: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  1. Speciální část – Kanoistika vodní slalom a sjezd. Zajišťuje ČSK DV. Kurz je organizován pravidelně jednou za 2 – 3 roky o naplnění počtu 10 zájemců.

Přihlášky provádějte přes sekretáře svazu Mgr. Ivo Eichlera: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Trenérskou licenci B obdrží účastníci za účast na obou částech školení, splnění testů z obecné i speciální části a odevzdání závěrečné práce. Licence B opravňuje k získání živnostenského listu a je podmínkou pro práci ve střediscích (SCM, VSC, ASVS).

Trenérskou licenci C obdrží účastníci za účast na obou částech školení, splnění testů z obecné i speciální části. Licence C umožnuje vykonávat dobrovolnou trenérskou práci v oddílech registrovaných v ČSK DV.

Trenérská licence B i C je platná 5 let. Po uplynutí této doby je nutné absolvovat seminář (pokud bude organizován), nebo znovu aktualizovanou speciální část školení (možnost případného zvýšení kvalifikace z C na B).

Upozorňujeme, že účast na seminářích (školeních – speciální část) je jednou za dva roky povinná pro vedoucí a smluvní trenéry SCM.

 

Licence A

Nejvyšší trenérské vzdělání. Studium je dvouleté, přihlásit se lze vždy do 15. Května každého roku.
Bližší informace naleznete na adrese:
http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/trenerska-skola.html

Poznámka:
Tuto licenci by měli mít všichni vedoucí trenéři SCM. Případné výjimky může povolit předsednictvo ČSK-DV na základě metodických pokynů MŠMT.

 

V roce 2018 plánuje metodická komise ČSK-DV následující akce:

Školení trenérů licence B a C

Poslední školení trenérů licence B, kterého se zúčastnilo 11 uchazečů, proběhlo v listopadu 2016. Pro získání licence je nutné bezpodmínečně odevzdat závěrečnou práci do konce září 2018!

Další školení licence B připravujeme na podzim 2018 společně se školením trenérů licence C v nové koncepci. Je nutné, aby se zájemci (o licenci B i C) přihlašovali průběžně na sekretariát ČSK-DV. Školení budou zorganizována jen při dostatečném počtu uchazečů – předpoklad cca 10-12 zájemců.

Speciální část celého školení bude současně organizována jako doškolení a seminář trenérů SCM,  SpS a rezortních sportovních center.

Veškeré další informace:

PhDr. Milan Bílý, Ph. D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420604411585

 

 

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů