Kanoe.cz

Kritéria pro SCM 2010

Předseda komise mládeže ČSK DV pan RNDr.Jiří Kratochvíl předkládá informace a nominační kritéria pro SCM v kanoistice na divokých vodách pro roky 2010.

Český svaz kanoistů na divoké vodě předkládá kritéria pro zařazení do SCM na rok 2010. Kritéria byla vypracována na základě směrnic MŠMT - Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů - programu II - Sportovní centra mládeže a byla schválena předsednictvem ČSK-DV. Případné dotazy a připomínky směrujte na RNDr. Jiřího Kratochvíla, který je pověřen vedením a koordinací činnosti SCM na divoké vodě.

 - Zde jsu kritéria ke stažení ve formátu *.xls

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů