Kanoe.cz

Delegace 1. a 2. ČPW Kamenice

Ubytování je zajištěno jako loni v Železném Brodě v restauraci U Zvonice.

 V místě ubytování je možnost i stravování.

1. a 2. ČP
Bohemians Pha
Kamenice
 
23.-24.4. ubyt.
VR Rolečková Libuše ano
ZVR Lagnerová Jana so
DOZ Roleček Luděk ano
Borská Alena ne
Jílek Ladislav  ano
Vandasová Lenka ano

Momenty sportu

Momenty sportu