Kanoe.cz

Sprinty v Českém Vrbném

Aktualizovaná delegace na ČP, ČP žáků, MČR družstev a MČR U23 v Českém Vrbném. Ubytování je zajištěno v ubytovně na kanále.

9. a 10. ČP sj + MČRV a dr.
Pardubice
České Vrbné
118-122
24.-25.8. ubyt.
Kneblová Hana ano
Kratochvílová Heda ano
Roleček Luděk ano
Borská Alena ano
Lagnerová Jana  
měření lodí a vest:
Šedivá Kateřina so
omluveni:
Jílek Ladislav ano

Momenty sportu

Momenty sportu