Kanoe.cz

Změny v Pravidlech ČSKDV - Dodatek k Pravidlům

Na základě změn v mezinárodních pravidlech ICF, platných od 1. 1. 2011, byly v Pravidlech ČSKDV s platností od 8. března 2011 provedeny následující změny:
Změny Pravidel ČSKDV vycházející ze změn v Pravidlech ICF, platné od 8. 3. 2011
 
Z článku 1.04.01 se vypouští „C2 ženy“; z článku 1.04.02 se vypouští „3 x C2 ženy“ - viz původní a nové znění článku.
Z článku 2.09.02 závody družstev se vypouští zmínky o kategorii C2 ženy a C2 muži - viz původní a nové znění článku.
 
Dále se pouze pro sjednocení názvosloví používaného ve Směrnicích pro závodění (vždy pro příslušný rok) a v Pravidlech ČSKDV, mění v Pravidlech v tabulkové části v článku T-4Bodovací tabulka pro žebříček závodů Českého poháru a NKZ“ výraz „kategorie“ na „stupnice“ a pojmenování stupnic z „K1, C1“ na „A“ a „K1ženy, C2“ na „B“ .
Na konci bude článek doplněn větou: „Použití jednotlivých stupnic pro obodování jednotlivých lodních kategorií ve výše uvedených závodech bude vždy uvedeno ve Směrnicích pro závodění pro příslušný rok“ - viz původní a nové znění T-4.
 
Schváleno VV ČSKDV dne 8. 3. 2011