Kanoe.cz

2007 Změny v Pravidlech ČSKDV - Dodatek k Pravidlům

Komise rozhodčích byla VV ČSKDV pověřena vypracováním dodatku ke stávajícím Pravidlům, který vychází z poměrně důležiitých změn  v mezinárodních pravidlech ICF. Změny se týkají jak slalomu, tak i sjezdu.

V příloze "Dodatek k Pravidlům ČSKDV" jsou z Pravidel vytaženy všechny odstavce, ve kterých byly provedeny změny. Ty jsou barevně vyznačeny a je zde ponecháno i původní znění (přeškrtnuté). Dále jsou zde celá Pravidla včetně vyznačených změn a nakonec Pravidla se změnami, ale bez barevného označení.

Libuše Rolečková
předsedkyně komise rozhodčích ČSKDV


   Dodatek k Pravidlům ČSKDV
   Dodatek k Pravidlům ČSKDV

Momenty sportu

Momenty sportu