Kanoe.cz

2007 Směrnice pro činnost rozhodčích ČSKDV

Komise rozhodčích ČSKDV vydává aktualizované Směrnice pro činnost rozhodčích, které jsou určeny nejenom pro rozhodčí ČSKDV, ale důležité informace v nich naleznou i pořadatele závodů.

Některé změny byly vyvolány změnou mezinárodních pravidel, v Zákoníku práce (výše diet), změnami cestovného a výše odměn.

Libuše Rolečková
předsedkyně komise rozhodčích ČSKDV

   Směrnice pro činnost rozhodčích

   Směrnice pro činnost rozhodčích

Momenty sportu

Momenty sportu