Kanoe.cz

Zpráva Komise rozhodčích ČSKDV za rok 2008

Zpráva Komise rozhodčích za rok 2008 jak byla přednesena na výroční Konferenci ČSKDV dne 24. ledna 2009.
*    I v roce 2008 pracovala Komise rozhodčích v nezměněném složení:        
                                                                   Libuše Rolečková - předsedkyně
                                                                         členové:
                                                                   Hana Kneblová
                                                                         Ing. Lenka Demjanová
                                                                         Ing. Luděk Roleček
                                                                        Günter Totzauer
*   V loňské sezóně jsme delegovali rozhodčí jak na všechny hlavní závody pořádané pod hlavičkou ČSKDV, tak i na oba Světové poháry, tj. SP ve slalomu v Praze Troji a SP ve sjezdu v Karlových Varech a v době letních prázdnin na asi nejvýznamnější kanoistickou událost, tedy především pro mládež – Mistrovství světa juniorů ve slalomu, které se konalo v Roudnici nad Labem. Kromě těchto „velkých“ závodů se v naší republice konaly i další ICF mezinárodní závody ve sjezdu, které byly zařazeny do závodů Světového žebříčku a také mezinárodní závody ve slalomu (např. Wave v Českém Vrbném nebo Evropský pohár ve slalomu veteránů v Roztokách u Křivoklátu.
*   12 našich mezinárodních rozhodčích  bylo v roce 2008 potvrzeno a delegováno ICF a ECA na závody ME dospělých ve slalomu v Krakově, slalomových SP v Tacenu a Augsburgu, sjezdového MS světa seniorů v italském městečku Ivrea, akademického MS v Bratislavě - Čunove. Na olympiádě v Pekingu jsme měli dva zástupce (J. Pollert – SLRC ICF a L. Rolečková – brankový rozhodčí).         
Předsedkyně KR L. Rolečková rovněž pracovala ve sjezdové komisi Mezinárodní kanoistické federace ICF.
*   Ještě před zahájením sezóny plánovala Komise uspořádat školení a seminář rozhodčích pro všechny třídy rozhodčích. Bohužel se přihlásil jen velmi malý počet zájemců  a tak se tato akce nakonec vůbec nekonala.
*   Databáze rozhodčích: K 31. 12. 2008 eviduje Komise rozhodčích ve své databázi celkem 203 rozhodčích, ale za rok 2008 jich svoji činnost vykázalo jen 105, tzn. že zaslali svůj výkaz o činnosti a mohli tak být zařazeni do žebříčku a statistiky. Opakuji to každý rok, tak to zopakuji i letos: Především rozhodčích s 3. třídou pracuje na závodech prokazatelně více, než kolik jich je zařazeno do žebříčku, pouze nezasílají své záznamy o činnosti a tak nemohou být do této statistiky zařazeni.
*   V následující tabulce je uveden přehled složení celého sboru rozhodčích:
 
V datbázi k 31/12/2008
Aktivně pracuje - žebříček 2008
Nepracuje – nemoc, oznámili ukončení činnosti, jiné důvody
Nepracuje - neznáme důvody nebo neposílá výkaz o činnosti
mezinárodní
18
12
1
-
1. třída
28
20
5
3
2. třída
39
27
5
9
3. třída
117
39
-
80
celkem
203
101
11
92
*   Co se týče výše zmíněných rozhodčích 3. třídy – tak doufám, že alespoň sledují aktuální dění na webových stránkách; konkrétně mám na mysli změny Pravidel nebo Směrnic pro rozhodčí. Myslím, že všichni, kteří se zúčastňují veřejných závodů přinejmenším tuší, kam tím mířím. Nejenom rozhodčí prvních a druhých tříd potřebují občasné proškolení, ale asi většina z Vás zná situaci kolem rozhodování na veřejných závodech a protože se domnívám, že většina z Vás co jste tady, jste činovníky klubů, tak bych na Vás chtěla apelovat, abyste rozhodčí z Vašich oddílů a klubů podnítili k přihlášení se na školení nebo i ke zvýšení kvalifikace. V roce 2009 je to mnohem aktuálnější, protože budeme mít pozměněná Pravidla.       
Ještě k tomuto tématu bych c
htěla bych upozornit na skutečnost, že se podle Směrnic o činnosti rozhodčích se rozhodčí musí pro obnovení kvalifikace zúčastnit nejméně jednou za čtyři roky semináře, kde mu bude obnovena činnost. Pokud tento seminář neabsolvuje nejpozději následující rok, kvalifikaci rozhodčího 3. třídy ztrácí a u ostatních tříd se snižuje o jednu třídu. Přitom právě rozhodčích 3. třídy potřebujeme na zajišťování veřejných závodů co nejvíce a i na těchto závodech máme zájem na tom, aby výroky rozhodčích byly v souladu s Pravidly, nejenom kvůli žákovským a mládežnickým kategoriím. Rozhodcovský sbor se na těchto závodech sestává mnohdy ze závodníků, oslovených rodičů a pak právě rozhodčích, kteří nějaké proškolení (jestli vůbec někdy) absolvovali před mnoha a mnoha lety a pak slyšíme kritiku na rozhodčí, i když to třeba rozhodčí ani nejsou. Obracím se proto na vedoucí oddílů, aby své rozhodčí o podmínkách udržení kvalifikace informovali. Tyto informace a informace o novém školení budou samozřejmě uveřejněny i na www.kanoe.cz v rubrice rozhodčí.
*   Tuto rubriku (ROZHODČÍ),provozuje Komise rozhodčích na webových stránkách kanoe.cz již od roku 2005 (jako podrubriku sekce ČSKDV).  
Ta je sice určena v první řadě pro rozhodčí, ale byla bych ráda, kdyby ji ve větší míře využívali i pořadatelé závodů především kvůli seznamům delegovaných rozhodčích pro konkrétní závod a kluby a oddíly pro informování svých, především trojkových, rozhodčích.         

Vždy na aktuální sezónu tam najdete delegace rozhodčích na všechny závody řízené ČSKDV včetně informací nebo odkazů na informace o závodech a ubytování rozhodčích; jsou zde zveřejněna  Pravidla ČSKDV a související výklady, Směrnice pro závodění, Směrnice pro činnost rozhodčích, žebříčky aktivity rozhodčích, formuláře pro rozhodčí i pro oddíly a pořadatele závodů.
*   Co v loňském roce příliš nebo tedy spíše vůbec nefungovalo byly Aktuality pro rozhodčí. Vzhledem k tomu, že jsem byla jejich jediným přispěvatelem a vzhledem k mému profesnímu zaneprázdnění se nepovedlo je vydávat. Byla bych ráda, kdyby se je podařilo obnovit – budu se snažit, ale znáte to jak to je s časem a tak bych na Vás chtěla vyvinout „nátlak“ abyste se zamysleli a zkusili nějaké článečky napsat a poslat mi je ke zveřejnění.
*   V loňském roce odešli navždy z řad rozhodčích tři rozhodně velmi výrazné a známé postavy kanoistického hnutí.       
24. března 2008 v nedožitých 69 letech zemřel po dlouhé a těžké nemoci václav ČVANČARA, rozhodčí slalomu a sjezdu, též bývalý závodník, ale především člověk, který kolem sebe stále šířil dobrou náladu.   
16. dubna 2008 se s námi ve věku 69 let po srdeční příhodě náhle rozloučil václav Brož, závodník, rozhodčí, trenér, vedoucí oddílu Technika Praha.        
26. července 2008 zemřela po krátké srdeční nevolnosti paní Marie Šulcová, dlouholetá reprezentantka, trenérka, rozhodčí a zanícený znalec a fanoušek vodního slalomu a sjezdu.
*   Ke konci roku 2008 oznámil z osobních a zdravotních důvodů ukončení své činnosti v Komisi rozhodčích Günter Totzauer. V rámci možností bude dále působit jako rozhodčí ČSKDV, ale i jako oddílový funkcionář. Za jeho předešlou dlouholetou činnost mu děkujeme a přejeme mu do dalších let hodně zdraví a výdrže.
*   Ráda bych touto cestou poděkovala všem rozhodčím a všem pořadatelům závodů za jejich dobrovolnou práci a Vám všem za podporu.
      Libuše Rolečková,
předsedkyně komise rozhodčích
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Ještě v krátkosti pár poznámek k nastávající sezóně:
*   Jak jistě víte, tak na prosincovém Kongresu byla schválena ICF Pravidla pro slalom a pro sjezd (i pro jiné kategorie, ale nás se týkají jen tato dvě). Na začátku ledna jsme dostali jejich finální verzi a hned následně se před dvěma týdny se sešla Komise rozhodčích a předseda závodní komise a tyto změny do našich ČSKDV Pravidel zapracovali. Pravidla budou po schválení VV ČSKDV vyvěšena na webových stránkách www.kanoe.cz a rovněž předána do tisku.
*   Do sjezdové komise Mezinárodní kanoistické federace ICF byla opět na další čtyři roky jmenována Libuše Rolečková.
*   Před začátkem závodní sezóny 2009 je tedy naplánováno školení nových rozhodčích a seminář pro rozhodčí stávající a to v termínu od27 února až 1. března 2009 ve Vysokém Mýtě. Termín pro posílání přihlášek je do 15. února 2009. Formuláře na přihlášení budou k dispozici na webové stránce v článku s informacemi ke školení v rubrice ROZHODČÍ nebo je na požádání mohu zaslat e-mailem.
*    Vzhledem k novým Pravidlům, ale i kvůli již naznačovaným potížím se zajišťováním dostatečného počtu a především i kvalitních rozhodčích na některé veřejné závody a následně i k nutnosti proškolení velkého množství rozhodčích 3. třídy, se Komise rozhodčích rozhodla nejenom pozvat co nejvíce rozhodčích 3. třídy na pravidelný seminář koncem na přelomu února a března 2009, ale chce mimo to uspořádat ještě jedno další školení pro rozhodčí 3. třídy, které by se uskutečnilo  v průběhu závodní sezóny ve spolupráci s pořadatelem zatím ještě nevybraného veřejného závodu (možná Benátky). Teoretická výuka proběhne ve dvou odpoledních blocích v pátek a v sobotu. Praktická část pak přímo při závodě samotném. Bližší informace budou zveřejněny na webové stránce www.kanoe.cz v rubrice pro rozhodčí, kde bude možné stáhnout si i formulář pro zaslání přihlášky.

Momenty sportu

Momenty sportu