Kanoe.cz

Zpráva Komise rozhodčích ČSKDV za rok 2007

Zpráva Komise rozhodčích za rok 2007 tak, jak byla přednesena na výroční konferenci ČSKDV dne 19. ledna 2008.
*     Komise v roce 2007 pracovala v nezměněném složení:      
                                                                 Libuše Rolečková - předsedkyně
                                                                         členové: 
                                                                 Hana Kneblová
                                                                         Ing. Lenka Demjanová
                                                                         Ing. Luděk Roleček
                                                                         Günter Totzauer
Zpráva Komise rozhodčích za rok 2007 tak, jak byla přednesena na výroční konferenci ČSKDV dne 19. ledna 2008.
*   V loňské sezóně jsme delegovali rozhodčí jak na všechny hlavní závody tak i na oba Světové poháry.
*   Před zahájením letošní sezóny uspořádala Komise školení rozhodčích pro všechny třídy a seminář rozhodčích 1. a 2. třídy. Na celou akci přijelo dohromady 27 účastníků, kterým se věnovali 4 lektoři. Školení se zúčastnilo celkem 9 nových rozhodčích na 3. třídu, z toho neuspěli dva adepti. Na zvýšení kvalifikace bylo přihlášeno 9 rozhodčích: dva na první a sedm na druhou třídu. Z této skupiny uspěli všichni. Semináře, čili proškolení a obnovení kvalifikace na další období, se zúčastnilo celkem 9 rozhodčích.
*   Databáze rozhodčích: K 31. 12. 2007 eviduje Komise rozhodčích ve své databázi celkem 204 rozhodčích, ale za rok 2007 jich svoji činnost vykázalo jen 101. Víme, že především rozhodčích s 3. třídou pracuje na závodech prokazatelně více, pouze nezasílají své záznamy o činnosti a tak je nemohou být zařazeni do statistiky.
*   V následující tabulce je uveden přehled složení celého sboru rozhodčích:
 
 
V datbázi k 31/12/2007
Aktivně pracuje - žebříček 2007
Nepracuje – nemoc, oznámili ukončení činnosti, jiné důvody
Nepracuje - neznáme důvody nebo neposílá výkaz o činnosti
mezinárodní
19
18
1
-
1. třída
29
21
5
3
2. třída
39
25
5
9
3. třída
117
37
-
80
celkem
204
101
11
92
 
*    I v letošním roce se nám velice osvědčila na www.kanoe.cz rubrika ROZHODČÍ
Kromě delegací rozhodčích na všechny závody řízené ČSKDV včetně informací o závodech a ubytování, jsou zde pro potřeby rozhodčích a pořadatelů závodů Pravidla ČSKDV a související výklady, Směrnice pro závodění, Směrnice pro činnost rozhodčích, žebříčky aktivity rozhodčích, formuláře pro rozhodčí i pro oddíly a pořadatele závodů a v neposlední řadě i Aktuality.
, která funguje už od roku 2005 (jako podrubrika pod oddílem ČSKDV), a je určena nejenom pro rozhodčí, ale i pro pořadatele závodů, kluby a oddíly, ale nakonec i všechny ostatní.
*   Chtěla bych upozornit na skutečnost, že se podle Směrnic o činnosti rozhodčích se rozhodčí musí pro obnovení kvalifikace zúčastnit nejméně jednou za čtyři roky semináře, kde mu bude obnovena činnost. Pokud tento seminář neabsolvuje nejpozději následující rok, kvalifikaci rozhodčího 3. třídy ztrácí a u ostatních tříd se snižuje o jednu třídu. Přitom právě rozhodčích 3. třídy potřebujeme co nejvíce na zajišťování veřejných závodů a i na těchto závodech máme zájem na tom, aby výroky rozhodčích byly v souladu s Pravidly nejenom kvůli žákovským a mládežnickým kategoriím. Rozhodcovský sbor se na těchto závodech sestává mnohdy ze závodníků, oslovených rodičů a pak právě rozhodčích, kteří nějaké proškolení (jestli vůbec někdy) absolvovali před mnoha a mnoha lety a pak slyšíme kritiku na rozhodčí, i když to třeba rozhodčí ani nejsou. Obracím se proto na vedoucí oddílů, aby své rozhodčí o podmínkách udržení kvalifikace informovali. Tato informace bude samozřejmě uveřejněna i na www.kanoe.cz v rubrice rozhodčí.
*   Chtěla bych ještě připomenout smutnou událost. Dne 23.října 2007 večer, zemřel pan Zdeněk Šichor, zakládající člen kanoistického oddílu v Zábřehu. Byl dlouholetým mezinárodním rozhodčím,jak na domácích vrcholných závodech, tak i na závodech Světových pohárů a Mistrovství světa.
*   Ráda bych touto cestou poděkovala všem rozhodčím, všem pořadatelům závodů a Vám všem za podporu.
 
        Libuše Rolečková,
předsedkyně komise rozhodčích
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
  
Ještě v krátkosti k nastávající sezóně:
*      V roce 2008 je opět plánováno školení nových rozhodčích v termínu 22. – 24. února 2008 pro všechny třídy. Seminář rozhodčích bude ve stejném termínu, ale o jeden den kratší (23.-24.2.2006). Obě akce se uskuteční opět ve Vysokém Mýtě, kde se nám zatím stále daří zajišťovat celkem kvalitní a technicky dobře vybavené zázemí za velmi dobrou cenu. Termín pro posílání přihlášek je do 14. února 2007. Formuláře jsou k dispozici na webové stránce v rubrice ROZHODČÍ nebo je na požádání mohu zaslat e-mailem.

Momenty sportu

Momenty sportu