Kanoe.cz

Informace trenéra RD slalom

Zde jsou zveřejněny informace trenéra reprezentačního družstva ve vodním slalomu pana Jiřího Pultery pro sezonu 2013.

 - Nominační kritéria pro RD slalom 2013

 - plán akcí RD slalom 2013

Nominační kritéria pro výběr reprezentačního A týmu
na rok 2013
 
I.Nominační kritéria pro medailisty z ME a OH 2012. 
Mistři Evropy v individuelním závodě v roce 2012 a medailisté z OH 2012 jsou zařazeni pro všechny závody v roce 2013 na 1. místo nominace v příslušných kategoriích.
Tito závodníci nezískávají v průběhu nominačních závodů žádné body.
 
II. Nominační kritéria na ME, závody SP- 1 Cardiff, SP- 2 Augsburg, SP- 3 Seo D´UrgellNominace se skládá ze čtyř samostatných závodů, závod s nejhorším bodovým ohodnocením se škrtá. Nominovány jsou lodě s nejvyšším počtem získaných bodů.
Bodování:      1. místo        11 bodů
                   2. místo        9 bodů
                   3. místo        8 bodů
                   4. místo        7 bodů
                   5. místo        6 bodů
                   6. místo        5 bodů
                   7. místo        4 body
                   8. místo        3 body
                   9. místo        2 body
                 10. místo        1 bod
 
Při shodě:      1/ rozhoduje počet vzájemných vítězství v nominačních závodech 2013
                 2/ rozhoduje součet procentuelních odstupů za vítězem ze 3 závodů   
                       s nejmenším procentuelním odstupem.
 
III. Nominační kritéria na SP- 4 Tacen, SP– 5 Čunovo a MS Praha Troja
Pro výběr lodí pro uvedené závody platí současně dvě níže uvedené podmínky:
a/ umístění na 1. – 3. místě v celkovém pořadí nominace  
b/ dosažení alespoň jednoho finálového umístění v některém z níže uvedených závodů:    
   ME Krakov, SP – 1 Cardiff, SP – 2 Augsburg, SP - 3 Seo D´Urgell,
   nebo dosažení medailového umístění na MS do 23 let v Liptovském Mikuláši nebo ME   
    do 23 let v Bourg St. Maurice.
Lodě, které nesplní obě výše uvedené podmínky, se zúčastní dodatečné nominace sestávající se z:
1/ celkového pořadí v nominaci na rok 2013 s následujícím bodovým ohodnocením za   
    celkové pořadí: 11 – 9 - 8 – 7 - 6 – 5 – 4 – 3 - 2 - 1
2/ 9. závodu Českého poháru
    ohodnoceného body za umístění v celkovém pořadí všech účastníků Č.P.
    11 – 9 - 8 – 7 - 6 – 5 – 4 – 3 - 2 - 1
3/ 10. závodu Českého poháru
    ohodnoceného body za umístění v celkovém pořadí všech účastníků Č.P.
    11 – 9 - 8 – 7 - 6 – 5 – 4 – 3 - 2 - 1
Do konečného pořadí dodatečné nominace budou započteny dva nejvyšší bodové zisky v dodatečné nominaci.
Při shodě: rozhodne poměr vzájemných vítězství v dodatečné nominaci. Pro výpočet vzájemných vítězství budou použity následující výsledky:
a/ celkové pořadí v nominaci na rok 2013
b/ pořadí v 9. závodu Českého poháru
c/ Pořadí v 10. závodu Českého poháru   
V případě další rovnosti rozhodne šéftrenér.
 
 
 
IV. Dodatek pro závody Světového poháru
Závodů SP se může v jednotlivých kategoriích zúčastnit počet lodí, který je pro náš tým stanoven kvótou  ICF následovně:/ K1 muži – 4 lodě, K1ž – 4 lodě, C2 muži – 4 lodě, C1 muži – 3 lodě, C1 ženy – 3 lodě/.
ČSK DV uhradí účast 3 lodí dle výsledků nominace v kategoriích K1 muži, K1 ženy, C2 muži, C1 muži.
Jako čtvrtá loď na závody SP v roce 2013 (nejedná se o finanční zajištění) budou nominováni závodníci, kteří se v nominačních závodech umístili na čtvrtém a dalším místě a zároveň splňují níže uvedené podmínky:
1/ závodníci ve věku do 23 let včetně
Účast bez dalších podmínek
2/ závodníci do 28 let včetně, (u C2 staršího z obou partnerů)- -podmínka umístění do 25. místa ve světovém žebříčku ICF v posledním zveřejněném vydání.
3/ závodníci ve věku 29 let a více (u C2 staršího z obou partnerů)
podmínka umístění do 10. místa ve světovém žebříčku ICF v posledním zveřejněném vydání.
Nominace 4. Lodi pro SP- 4 Tacen, SP– 5 Čunovo bude aktualizována na základě výsledků dodatečné nominace.
V případě neúčasti závodníků na 1. – 3. místě dle nominace na některém ze závodu SP, má právo o obsazení těchto míst rozhodnout šéftrenér. Účast těchto lodí nebude na náklady ČSK DV.
Rozsah účasti na SP v kategorii C1 ženy bude v kompetenci šéftrenéra.
 
V.Dodatek pro mistrovství republiky:
pokud zvítězí v individuálním závodě mistrovství republiky v některé kategorii loď, která nebude členem A týmu pro rok 2013, bude této lodi poskytnuta možnost zimní přípravy v roce 2013 – 2014 na úrovni A teamu.
 
Šéftrenér má právo s ohledem na finanční možnosti omezit na některé akce počet závodníků financovaných ČSK DV.
 
Schváleno trenérskou radou dne: 4.12.2012
 
Schváleno výborem ČSK DV dne: 12.12.2012
 
 
Plán hlavních akcí na rok 2013 vodní slalom - A Team
 
Plán mezinárodních závodů
 
Datum                 Akce                             Země                    Místo
01.06. - 09.06.  Mistrovství Evropy       Polsko                  Krakov
17.06. - 23.06.  Světový pohár - 1        Velká Británie      Cardiff
24.06. - 30.06.  Světový pohár - 2        Německo             Augsburg
01.07. - 07.07.  Světový pohár - 3        Španělsko           Seo D´Urgell
12.08. - 18.08.  Světový pohár - 4        Slovinsko             Tacen
19.08. - 28.08.  Světový pohár - 5        Slovensko            Čunovo
07.09. - 15.09.  Mistrovství světa         Česká republika  Praha - Troja
 
 
Plán soustředění
 
Datum                 Akce                              Země                  Místo
11.02. - 31.03    zimní soustředění       SAE                    AL Ain
22.05. - 25.05.   příprava ME                   Polsko              Krakov
 
 
 
 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů