Kanoe.cz

Výběrové řízení - ČSK DV

Předseda ČSK sekce kanoistiky na divokých vodách vypisuje výběrové řízení na posty trenérů reprezentačních družstev.
Předseda Českého svazu kanoistů sekce kanoistiky na divoké vodě
v
yhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:
  1. šéftrenér seniorské reprezentace - vodní slalom
  2. šéftrenér juniorské reprezentace - vodní slalom a sjezd na divoké vodě
  3. šéftrenér seniorské reprezentace - sjezd na divoké vodě
Kvalifikační předpoklady:
  • VŠ vzdělání tělovýchovného směru
  • Organizační, řídící a komunikační schopnosti pro vedení reprezentačních kolektivů
  • Znalost cizího jazyka nutná (nejlépe angličtina slovem i písmem v rámci běžné konverzace)
  • Znalost specifiky řízení tréninku a financování vrcholového sportu
  • Občanská bezúhonnost
Byt ani ubytování nelze poskytnout.
Plat dohodou.
Písemné přihlášky, doplněné profesním životopisem s přehledem dosavadní praxe, kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání a hlavními zásadami plánu příprav reprezentačních družstev na čtyřletý olympijský cyklus počínaje 1.1.2013 včetně finanční rozvahy zabezpečení družstev, vyplývající ze znalosti financování vrcholového sportu v ČR zašlete do 31.10.2012 na adresu:
Český svaz kanoistů, sekce kanoistiky na divoké vodě, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
 
Inzerát byl zveřejněn v deníku Sport dne 12.9.2012.
 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů