Kanoe.cz

Termínovka akcí 2010

Termínovka vodáckých akcí sekce turistika je k dispozici ke stažení.

Školení cvičitel- instruktor 2010

Školení a doškolení cvičitelů a instruktorů VT a raftingu 27 .- 30. května 2010 ve Víru na Moravě. Školení a doškolení cvičitelů a instruktorů VT a raftingu 8.-10. října 2010 v Olomouci.

Wodácké Wolby

V sobotu 21.11.2009 se na Strahově konala výroční členská schůze sekce vodní turistiky ČSK (SVT ČSK). Ta letošní byla poněkud významnější, protože volila svůj nový výbor na další volební období, navíc řada dlouholetých členů výboru avizovala, že na další období již kandidovat nebude.

Usnesení a zápis Valné hromady sekce VT ČSK

V přílohách je Usnesení a zápis z Valné hromady sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů ze dne 21.11.2009

Nový playspot - vodáci sobě...

Dobrá zpráva přišla od kamarádů z Plzně.

Seminář vodní záchrany

27.6. proběhl na kanále v Roztokách u Křivoklátu, na řece Berounce, ř. km 63,0 seminář vodní záchrany. Uspořádal jej výbor sekce VT ČSK a po stránce záchrany jej zajistila Vodácká škola záchrany, www.skola.raft.cz - instruktoři Petr Ptáček a Vladimír Pilát.

Vodácká termínovka

Zápis č. 3 schůze výboru VT

ze schůze výboru sekce VT z 28.5.2009 v Praze na Strahově

Výsledky ČPV 2009

Výsledky ČPV 2009

Pravidla Českého poháru vodáků 2009

Schválená pravidla Českého poháru vodáků 2009